KLP_Profilbilde_Klatrer_bady-qb-583039-unsplash

Fritidsulykkeforsikring

En ulykkesforsikring gir en engangsutbetaling som hjelper deg å tilrettelegge livet hvis du blir skadet i en ulykke. Den dekker i tillegg behandlingsutgifter inntil to år etter hendelsen. 

Sjekk pris og bestill

 Dekker behandlingsutgifter
Inntil to år etter ulykken. 

 Dobbel erstatning
Dersom du får mer enn 50 % nedsatt funksjonsevne etter en ulykke. På vår beste forsikring.

 Dødsfall
Dekker en engangserstatning ved dødsfall etter ulykke.

Hva dekker fritidsulykkeforsikringen?

Nyttig å vite

For å kjøpe fritidsulykkeforsikring må du være yngre enn 64 år, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene.

Forsikringen gjelder også for sammenhengende opphold i utlandet på inntil 12 måneder.