Arbeider med sag på verksted

Fritidsulykke-forsikring

Fritidsulykkeforsikring gir deg rett til en engangserstatning hvis du er utsatt for en ulykke i fritiden. I tillegg dekkes behandlingsutgifter som påløper inntil to år etter ulykken.

Det er like viktig at du har økonomisk trygghet etter en fritidsulykke, som etter en arbeidsulykke.

Laster ...

Ofte stilte spørsmål

For å kjøpe fritidsulykkeforsikring må du være 64 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene.

Om man får en funksjonsnedsettelse som følge av en bestemt skade, så heter det at man er medisinsk invalid. Man trenger ikke bli ufør selv om man er medisinsk invalid. For å være ufør må arbeidsevnen være nedsatt, det trenger ikke være tilfellet ved medisinsk invaliditet. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av avtalt sum tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden.

Ja, forsikringen gjelder også for sammenhengende opphold i utlandet på inntil 12 måneder.

Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norge, som er påløpt de to siste årene etter ulykkesskaden, til:

  • lege og tannlege
  • medisiner og forbindingssaker forskrevet av lege
  • kiropraktor- og fysioterapeutbehandling forskrevet av lege
  • reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling

Hva dekker forsikringen?

  • dødsfall som følge av ulykkesskade
  • varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade

Her kan du lese fullstendige vilkår for fritidsulykke

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.