Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Vedkurv med ved

Hytte- og fritidshusforsikring

Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris. Med hytte- og fritidshusforsikring er fritidsboligen eller hytta forsikret mot små og store skader, som vann- og rørbrudd, lynnedslag, naturskader og brann. I tillegg til den lave prisen som holder seg stabil over tid får du som medlem:

  • Du får fullverdigaranti. Det betyr at KLP bygger opp tilsvarende fritidshus uten fradrag for elde og slitasje ved en totalskade. 
  • Du får dekket skade som følge av håndverkerfeil (Fritidshus Maks)
Sjekk pris og bestill

Hva dekker de ulike forsikringene?

Hva er inkludert? Fritidshus Fritidshus utvidet Fritidshus Maks
+ Brannskader v v v

Vi dekker skade på bygning og hageanlegg ved brann, sot, lynnedslag, eksplosjon og elektrisk fenomen. 

+ Vann- og rørskader v v v

Vi dekker vannskade på bygning og hageanlegg etter rørbrudd, lekkasjer og oversvømmelse – og selve rørskaden. Vanninntrengning fra terreng etter ekstrem nedbør/snøsmelting dekkes også.  

+ Tyveri og hærverk v v v
Vi dekker både tyveri og hærverk når noen bryter seg inn i boligen din.
+ Naturskade v v v
Vi dekker skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.
+ Kasko - andre skader v v v

Vi dekker også andre skader som
- hærverk
- snøtyngdeskader
- vind svakere enn storm (ved storm gjelder naturskadedekningen)
- glasskader
- skader påført av andre dyr enn egne kjæledyr
- trær som faller over bygning
- skade på hage-/grøntanlegg – inntil 150.000 kroner,  ikke bare begrenset til brann- og naturskader.

Ved brann og naturskader er det ingen sumgrense

Det er ingen sumgrense ved brann- og naturskader.

+ Gnagere v v v
Skade forårsaket av gnagere – som rotter og mus.
+ Husleietap v v v

Etter skader dekkes dekker vi  også 

 -boutgifter dersom du må bo annet sted på grunn av av skade på boligen din
- kostnader til riving og rydding
- ditt husleietap, hvis du har leietaker

- merutgifter ved påbud 
+ Fullverdigaranti v v v

Vi garanterer at du får ført opp tilsvarende bolig – uten fradrag for elde og slitasje ! Gammel bolig erstattes med ny.

Vi gjør ikke fradrag ved at gammel bygningsdel erstattes med ny. 
+ Hageanlegg v v v

Dekker plutselige skader på hage-/grøntanlegg, er det tilstrekkelig å skrive hage? De færreste tenker kanskje på hagen sin som grøntanlegg? utvendig svømmebasseng/badestamp, samt gjerde, flaggstang mv. – inntil 150.000 kroner.

Det er ingen sumgrense ved skader som skyldes brann og naturskader.

+ Rettshjelp v v v
Vi dekker utgifter til juridisk bistand – advokat, retten og sakkyndige – ved tvist som gjelder din eiendom.
+ Ansvar v v v
Vi dekker det ansvar du kan komme i som eier av eiendommen, for skade på andre personer eller andre personers ting.
+ Råte- og insektskader   v v

Vi dekker råte- og insektskader på bygningen. I tillegg dekker vi skadebekjempelse av stokkmaur, husbukk, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre, rotter, mus og andre insekter.

+ Utett tak/vegg     v

Vi dekker skader ved vanninntrenging gjennom utett tak eller vegg.

+ Ombygging av bolig for rullestolbruker     v

Dersom noen i familien blir skadet i ulykke eller blir født med funksjonsnedsettelse, foretar vi ombygging av boligen for å bedre bevegelsesmulighetene for rullestolbruker – inntil 250.000 kroner

+ Full erstatning ved 75 % skade     v

Du kan velge total gjen­oppføring hvis bygget er skadet mer enn 75 %. Det betyr at vi kan rive bygnings­rester og gammel grunn­mur, og bygge huset på nytt.

+ Skader som følge av håndverksfeil     v

Dekker følgeskader hvis det er gjort feil i forbindelse med byggingen av huset eller senere.

f.Vilkår Fritidshus Fritidshus utvidet Fritidshus Maks


 

Meld skade og tyveri

Logg inn på Min side for å melde en skade eller et tyveri. Du får raskere skadebehandling.

Her kan du også laste opp dokumentasjon og bilder, og se status på saken.

Meld skade og tyveri