To kolleger jobber  sammen  på kontoret

Bank og lån for virksomhet

Hos oss kan kommuner, fylkeskommuner og offentlig relaterte virksomheter, søke om lån og plassere innskudd.

Vi jobber etter verdiene åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert.

Om lån og innskudd

Vi jobber mot å alltid kunne tilby gode og konkurransedyktige priser og betingelser. Hvis dere ønsker tilbud på lån, kan vi skreddersy en løsning som passer for dere.

Ta kontakt for å få et tilbud på lån fra oss

Se priser og betingelser for plasseringskonto

Nedbetalingsplan for lån finner dere ved å logge inn på kundeside. Har du ikke tilgang? Bestill tilgang til kundeside lån

Ønsker dere en gjennomgang av porteføljen for å tilpasse løpetid og avdrag, eventuelt å slå sammen lån? 

Ta kontakt med oss

I forbindelse med sammenslåing til ny kommune legges kontinuitetsprinsippet til grunn. Det vil si at avtalene videreføres ved at ny kommune overtar lånene. Lånenummeret beholdes slik det er. 

Vi sender så snart som mulig etter sammenslåing brev med oversikt over lån og garantier. 

For interkommunale selskap som påvirkes av kommunesammenslåing må det sendes inn nye vedtekter og ny selskapsavtale. 

Veien til Paris – KLPs veikart mot netto null

Nå har styret vedtatt KLPs veikart mot netto null-utslipp i 2050. Utfordringen er at det ikke finnes én tydelig og enkel metode for å omsette 1,5-gradersmålet til praksis. Derfor har KLP utviklet et rammeverk basert på internasjonalt etablerte standarder og beste praksis: KLPs eget veikart til Paris. 

Les hele rapporten her

Se hvordan vi arbeider med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Les mer om arbeidet og årets rapport til FN her

Interessante artikler

To små barn bygger sandslott

Gjør det enklere å bosette flyktninger i kommunene

22.04.22

KLP Banken lar kommunene bruke fleksibelt byggelån for å finansiere boliger til flyktninger.

Mann på skøyter på fjorden

Ofte dyrest lån i desember

03.03.22

Når på året er det billigst for kommunene å låne penger? KLP Banken har gjort en analyse av dette.

Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF
Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF

Enkelt, sikkert og trygt!

03.03.22

Nordstrand Idrettsforening i Oslo har nylig ferdigstilt sin nye flerbrukshall og klubbhus. Et stort og kostbart byggeprosjekt som startet allerede i 2015. Nordstrand IF har en liten administrasjon med mange oppgaver. Daglig leder, Ole Magnus Skisland forteller om en veldig hyggelig prosess med KLP, som har fullfinansiert hele byggeprosjektet.