Bank med hjerte for idrett og lokalsamfunn

Kommunale garantier gir billige lån til nye sportsanlegg. Dermed kan flere barn over hele landet drive idrett. Det er viktig.
Tord Lien fra Ranheim IL og Are Bessesen fra TUIL gjestet KLPs arrangement under NIPA 2023. Foto: KLP
Tord Lien fra Ranheim IL og Are Bessesen fra TUIL gjestet KLPs arrangement under NIPA 2023. Foto: KLP
Skrevet av: Martin Stenstad
Sist oppdatert: 11.09.23

– Idrett er en svært viktig lærings- og mestringsarena og en kilde til forbedret folkehelse. I tillegg er klubbene sentrale i lokalsamfunnene for å sikre god integrering og tilhørighet, gi gode fritids- og frivillighetstilbud og hindre ungt utenforskap, sier sier Aage Schaanning, konserndirektør økonomi og finans i KLP. 

KLP Banken gir lån til prosjekter med kommunale lånegarantier. I praksis betyr det at kommunen stiller som garantist for at lånet ikke blir misligholdt, og dermed kan også idrettsklubbene få bedre betingelser. Det gjør at pensjonspengene vokser, samtidig som de bidrar til å skape gode lokalsamfunn der folk ønsker å bo. 

– Ved å være en god støttespiller for idretten bidrar vi til å gjøre det mer attraktivt å bo over hele landet. Fordi vi er eid av kommunene kan vi gi billigere lån til idrettsklubber og foreninger. Lavere finanskostnader og gir også lavere foreldrebetaling. Dermed får flere familier råd til å sende barna på skiskoler og fotballcuper i hele landet, sier Schaanning. 

KLP Banken har i dag lånt ut 1,9 milliarder pensjonskroner til mer enn 90 ulike idrettslag og klubber over hele landet. Lånene har finansiert alt fra fotballbaner til svømmehaller. 

Samarbeider om gode oppvekstmiljø

Forrige uke deltok KLP Banken på NIPA (Nasjonal idrettspolitisk arena) på Ørland i Trøndelag. Der var politikere, kommuneledere, idrettsforbund, -klubber og -kretser samlet for å knytte tettere bånd mellom idrett og politikk. 

KLPs arrangement med tittelen «Er klubben din det lokalsamfunnet trenger?» handlet om idrettslag som tar et ekstraordinært ansvar for nettopp å skape gode lokalsamfunn. I en samtale ledet av Ida Marie Holmskog fra KLP Banken, fikk vi møte Are Bessesen og Tord Lien fra henholdsvis TUIL Tromsdalen idrettslag og Ranheim IL. 

Are Bessesen fra TUIL fortalte blant annet om hvordan klubben jobber tett med både kommune, skole og lokalt næringsliv for å komme mobbing og utenforskap til livs. 

– Idretten er viktig for å skape et trygt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Når skolen slutter er det fritiden som overtar, og det er jo vår arena. Målet er at alle barn og ungdom skal føle seg inkludert og at de hører til et sted. Det krever et godt samarbeid på tvers av hele lokalmiljøet, både skole, idrett, frivillighet, foreldre og næringsliv, sa Are Bessesen, daglig leder i TUIL, fra scenen. 

– Vi prøver å ta en rolle som gjør at unge føler seg trygge og utvikler seg til gode mennesker. 

Norges første paraidrettsenter på Ranheim

Inkludering og tilhørighet er viktig i Ranheim IL også, men der spiller også tilgjengelighet en sentral rolle. Klubben har nemlig bygget Norges første paraidrettshall, finansiert med lån fra KLP Banken. Med tilrettelegging for alt fra rullestolbrukere til svaksynte kom hallen med en solid ekstraregning, men det mener styreleder i Ranheim IL, Tord Lien, var en nødvendig kostnad. 

– Vi har hele tiden sagt at klubben skal sørge for at flest mulig skal kunne drive idrett lengst mulig og gjerne bli best mulig. Så da paraidretten tok kontakt med forespørsel om å bygge en hall med spesiell tilrettelegging, følte vi en forpliktelse til å utforske muligheten, sa Tord Lien. 

Anlegget har gjort at langt flere har fått et tilbud om å drive med idrett, og er blitt et referanseprosjekt i både inn- og utland. 

Viktig for KLP 

I følge seniorrådgiver i KLP Banken Ronny Myrvoll er det både viktig og riktig å engasjere seg i idretten: 

– Idrettslagene er svært viktige brikker i kommune-Norge, og det som er viktig for kommunene er også viktig for KLP. Når vi gir gunstige lån til prosjekter som skaper positive effekter lokalt, får vi mer enn bare vekst i kroner og øre. Klubbene er opptatte av lokalt bomiljø og folkehelse og er ikke bare ute etter å tjene penger slik en annen aktør ville vært. På arenaer som NIPA bygger vi en enda tettere bro mellom KLP, kommunene og idretten. 

Lån til idrettslag 

KLP Banken tilbyr langsiktig og gunstig finansiering til idrettslag over hele landet. 

Slik søker du

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Ronny Myrvoll på bank.bedrift@klp.no eller telefon 902 50 088.

Se hvordan det gikk da TUIL arrangerte åpen dag for barn og unge i lokalmiljøet

Bli med inn i Norges første paraidrettshall på Ranheim

Interessante artikler

Gutt i lekestativ på skole

Guide: Slik får du finansiering til et nytt idrettsanlegg

19.09.22

Hvordan skal du gå fram om din idrettsforening ønsker å bygge et nytt idrettsanlegg? Vi har laget en guide på fem enkle steg som tar deg gjennom prosessen, og samlet noen gode råd du kan ta med på veien.

Skjermbilde 2022-10-26 kl. 13.32.15

Bli med inn i Norges første paraidrettssenter

12.04.23

Inkludering er et stikkord for nye Ranheim aktivitetshall i Trondheim. Ikke bare har anlegget ambisjoner om å være tilgjengelig for alle i aldersspennet 0 til 100 år, aktivitetshallen huser også Norges første paraidrettssenter. 

 

Stig Kanestrøm og Bjørnar Bøe Lundberg

Klatreeldorado med havutsikt og lån fra KLP

04.01.23

I Kristiansund ligger det et splitter nytt klatresenter takket være to ildsjeler og kommunal lånegaranti i KLP Banken.