Stig Kanestrøm og Bjørnar Bøe Lundberg

Klatreeldorado med havutsikt og lån fra KLP

I Kristiansund ligger det et splitter nytt klatresenter takket være to ildsjeler og kommunal lånegaranti i KLP Banken.

Fakta

Kristiansund klatresenter er heleid av Kristiansund fjellklubb, som er en interesseorganisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Det vil si at klatresenteret eies av medlemmene i klubben, med årsmøtet som øverste beslutningsorgan. Kristiansund fjellklubb er videre delt i to komiteer (fjellklubben og klatresenteret) som begge har eget styre.
Kristiansund klatresenter har et budsjett på 5,5 millioner kroner, hvor ca. 1,3 millioner er lønnskostnader. Senteret driftes av en daglig leder (100% stilling), to stillinger innen drift (200%) og fire ekstrahjelper som er ansatt i 20% stilling hver.

Person som klatrer på klatresenter

I tolv år har Stig Kanestrøm og Bjørnar Bøe Lundberg hatt en visjon om å bygge klatresenter i Kristiansund. Regionen er et klatreeldorado for alle som liker å klatre, og ildsjelene drømte om å gjøre klatring tilgjengelig for flere. 

- Vi hadde en sterk visjon, sier Stig Kanestrøm. Vi inviterte oss selv inn til aktuelle sponsorer og lokale politikere for å presentere prosjektet, og vi siktet mot en kommunal lånegaranti. 

Fjellklubben hadde spillemidler som fundament i sin økonomiske investeringsmodell i tillegg til et hårete mål om å få næringslivet med på et spleiselag. Den kreative driftsmodellen inkluderte også momskompensasjon, lokale aktivitetsmidler og egenkapital opparbeidet gjennom sparsommelig drift. 
- Det har vært vanskelig å overbevise næringslivet. Det var snakk om store investeringer for en relativ liten sport som klatring. Det var mange som mente at prosjektet var urealistisk, sier Kanestrøm, som er leder for Kristiansund fjellklubb.  

Bedre anlegg med kommunal garanti 

I februar i fjor fikk de en telefon fra KLP Banken. 

- Vi visste at det var gjort et vedtak i kommunestyret om mulig finansiering av et klatresenter og vi tok kontakt og ba om et møte, sier Kjetil Gjøen-Øien, assisterende leder for Offentlig marked. 
Han forteller at KLP Banken stiller opp som rådgivere for både kommuner og virksomheter når det trengs.  

Hva betyr det når en virksomhet får kommunal lånegaranti?  
- Det betyr først og fremst at de kan realisere prosjektet sitt. Vår erfaring er at en klubb som får innvilget kommunal garanti vil få langt bedre betingelser hos KLP Banken enn hos andre banker og kan derfor redusere kostnadene til medlemmene. Medlemskontingenten kan reduseres og det blir mindre press på økonomien i klubben. Kanskje blir det litt færre dugnader, eller vaflene blir billigere, sier han.  
- Vi erfarer også at anlegg som bygges med kommunal garanti blir bedre, fordi klubben kan bygge større enn det de kan uten garanti.   

Stort klatremiljø blant hav og fjorder 

Kristiansund ligger på Nordmøre i Møre og Romsdal og har i overkant av 24 000 innbyggere. Kommunen består av fem større øyer i tillegg til en rekke mindre øyer, holmer og skjær, og er omgitt av hav og fjorder. Byen har et unikt tilbud av bynær klatring og på øyene omkring kan du klatre med havutsikt.  
- Her er det lett å la seg begeistre, sier Stig Kanestrøm. Vi har hele spekteret for sportsklatrere med klatreruter som er flittig i bruk av lokale, nasjonale og internasjonale klatrere, både sommer og vinter.  
 
Kristiansund Fjellklubb drifter regionens klatrefelt og arrangerer turer og aktiviteter for både store og små.  
 
I april 2022 kom også muligheten for innendørs klatring, da Kristiansund klatresenter åpnet dørene. Her er det et gulvareal på 1150 kvadratmeter med over 700 kvadratmeter klatrevegg som nybegynnere og erfarne kan bryne seg på. I tillegg har klatresentret 660 kvadratmeter med buldrevegg, som er klatring uten sikring. 
 
Drømmen har endelig gått i oppfyllelse. Takket være gode samarbeidspartnere, sponsorer og en bank som oppfordret til å bruke kommunal garanti. Når Stig Kanestrøm nevner de viktigste samarbeidspartnerne for prosjektet, nevner han også Kjetil Gjøen-Øien i KLP Banken som har bidratt med økonomisk veiledning underveis.  

Bedre bomiljø og folkehelse  

Gjøen-Øien i KLP Banken tror flere idrettsanlegg kunne vært realisert dersom flere hadde kjent til muligheten for låneopptak i KLP Banken. 
- Anlegg som bygges av lag og foreninger tas veldig godt vare på. Når klubben er investor, øker det ofte dugnadsinnsatsen og alt i alt gjør det kommunen til et mer attraktivt sted å bo. En lokal medlemsklubb er opptatt av bomiljø og folkehelse og er ikke ute etter å tjene penger slik en annen aktør ville vært. 

Alle som har mottatt kommunal garanti kan søke lån i KLP Banken. 
- Når en kommune gir garanti for et lån, signaliserer det at anlegget er viktig for kommunen. Da vil vi som bank tilby vår beste finansieringsløsning, sier Kjetil Gjøen-Øien. Med kommunal selvskyldnergaranti kan virksomheten få lånet til samme rente som kommunene får. 

 

Kristiansund klatresenter 3.png