barn mann leker

Tar du godt vare på dine ansatte?

Våre eiere er også våre kunder. På disse sidene finner du som arbeidsgiver i det offentlige mer informasjon om hva vi i KLP tilbyr dere av produkter, tjenester, kurs og aktiviteter.

Egenerklæring i forbindelse med hvitvaskingsregelverket

I disse dager mottar du som kunde en epost fra KLP om å fylle ut egenerklæring i forbindelse med hvitvaskingsregelverket.

KLP har et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er lovpålagt å ha oppdatert kundeinformasjon og legitimasjon på alle kundene våre, slik at vi kan beskytte de økonomiske interessene deres og ivareta samfunnsansvaret vårt. Vi må ha hjelp fra dere for å få dette på plass, derfor ber vi om at du som kunde fyller ut egenerklæringen.

KLPs klima- og miljøveileder

Slik kan du gjøre investeringer i kommunale tiltak mer klima og miljøvennlig.

Få veiledning

knytte never sammen - teambuilding

KLPs arbeidsmiljønettverk

Nettverket er en møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Prosjektene deler av sine erfaringer og får faglig påfyll av hverandre, KLP og eksterne foredragsholdere. 

Les mer om nettverket og HMS arbeid

Kundeside

På Kundeside kan du blant annet:

  • administrere ansatte
  • administrere pensjonssøknader
  • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
  • finne nøkkeltall og rapporter
  • melde en skade
  • se betalingsplaner og lånedokumenter

Logg inn

Klimatiltak fra norske kommuner

Flytebrygge på fjorden

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene her. 

Bli inspirert

Jordklode

Vi finansierer bærekraftig byutvikling, infrastruktur og natur 

Visste du at pensjonspengene bidrar til grønn omstilling og vekst i kommune-Norge 

Les mer om vårt samfunnsansvar 

Interessante artikler

Mestfornoydebedriftskunder_2021

KLP har de mest fornøyde bedriftskundene

08.11.21

KLP har for ellevte året på rad de mest fornøyde bedriftskundene på skadeforsikring, viser årets undersøkelse av forsikringsbransjen gjennomført av analysebyrået EPSI. KLP kommer best ut på oppfølging, og på råd om skadeforebygging.

Havn

Investerer penger i lokalsamfunn

22.02.22

Pensjonspenger er ikke bare viktig for den enkelte pensjonist, de bidrar også til utvikling av lokalsamfunn.

Eigersund kommune.
Eigersund kommune.

Pensjonspengene som utvikler Eigersund  

17.06.22

Visste du at kommune- og helse-Norges pensjonspenger er med på å utvikle gode lokalsamfunn? «KLP klarer å være både små og store samtidig», sier ordføreren i Eigersund, hvor KLP Banken har gitt finansiering til alt fra mannskorets klubbhus til den store havneutbyggingen.