barn mann leker

Tar du godt vare på dine ansatte?

KLP tilbyr pensjon, bank, fond og forsikring til din virksomhet. Vi har løsninger for alle typer virksomheter, både i det private og det offentlige. Velger du pensjon i KLP vet du at dine ansatte er godt ivaretatt.

knytte never sammen - teambuilding

KLPs arbeidsmiljønettverk

Nettverket er en møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Prosjektene deler av sine erfaringer og får faglig påfyll av hverandre, KLP og eksterne foredragsholdere. 

Les mer om nettverket og HMS arbeid

Klimatiltak fra norske kommuner

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene her. 

Bli inspirert

Kundeside

På Kundeside kan du blant annet:

  • administrere ansatte
  • administrere pensjonssøknader
  • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
  • finne nøkkeltall og rapporter
  • melde en skade
  • se betalingsplaner og lånedokumenter

Logg inn

Interessante artikler

EPSI_V2

KLP har de mest fornøyde bedriftskundene

09.11.20

KLP har for det tiende året på rad de mest fornøyde bedriftskundene på skadeforsikring, viser årets EPSI-undersøkelse. KLP kommer også best ut på skadeoppgjør, og fremstår som et solid og pålitelig forsikringsselskap.

Lilla høstblomster og strå

Kompensasjon for historiske pensjonskostnader for visse ideelle virksomheter

07.10.19

Myndighetene har bestemt at visse private virksomheter som leverer lovpålagte spesialhelsetjenester og statlige barnevernstjenester kan søke om tilskudd til dekning av historiske kostnader knyttet til offentlig tjenestepensjon.