barn mann leker

Tar du godt vare på dine ansatte?

Våre eiere er også våre kunder. På disse sidene finner du som arbeidsgiver i det offentlige mer informasjon om hva vi i KLP tilbyr dere av produkter, tjenester, kurs og aktiviteter.

Egenerklæring i forbindelse med hvitvaskingsregelverket

I disse dager mottar du som kunde en epost fra KLP om å fylle ut egenerklæring i forbindelse med hvitvaskingsregelverket.

KLP har et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er lovpålagt å ha oppdatert kundeinformasjon og legitimasjon på alle kundene våre, slik at vi kan beskytte de økonomiske interessene deres og ivareta samfunnsansvaret vårt. Vi må ha hjelp fra dere for å få dette på plass, derfor ber vi om at du som kunde fyller ut egenerklæringen.

KLPs klima- og miljøveileder

Slik kan du gjøre investeringer i kommunale tiltak mer klima og miljøvennlig.

Få veiledning

knytte never sammen - teambuilding

KLPs arbeidsmiljønettverk

Nettverket er en møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Prosjektene deler av sine erfaringer og får faglig påfyll av hverandre, KLP og eksterne foredragsholdere. 

Les mer om nettverket og HMS arbeid

Kundeside

På Kundeside kan du blant annet:

  • administrere ansatte
  • administrere pensjonssøknader
  • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
  • finne nøkkeltall og rapporter
  • melde en skade
  • se betalingsplaner og lånedokumenter

Logg inn

Klimatiltak fra norske kommuner

Flytebrygge på fjorden

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene her. 

Bli inspirert

Jordklode

Vi finansierer bærekraftig byutvikling, infrastruktur og natur 

Visste du at pensjonspengene bidrar til grønn omstilling og vekst i kommune-Norge 

Les mer om vårt samfunnsansvar 

Interessante artikler

Ansatte i Kommune- og Helse-Norge 1

Ny felles rekrutteringskampanje til kommune- og helse-Norge

08.02.23

KLP, KS, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet samarbeider om en kampanje for å øke sektoren attraktivitet i arbeidsmarkedet. Vi tilbyr også gratis materiell som kan brukes lokalt til kommuner, og fylkeskretser og fylkeskontor.

2 telt på tundraen

Kan bli et utfordrende økonomisk år

17.01.23

Mye tyder på at 2023 kan bli et stramt økonomisk år for kommune-Norge.

Havn

Investerer penger i lokalsamfunn

22.02.22

Pensjonspenger er ikke bare viktig for den enkelte pensjonist, de bidrar også til utvikling av lokalsamfunn.