Barn leker på ryggen til en voksen i barnehagen

Tar du godt vare på dine ansatte?

KLP tilbyr pensjon, bank, fond og forsikring til din virksomhet. Vi har løsninger for alle typer virksomheter, både i det private og det offentlige. Velger du pensjon i KLP vet du at dine ansatte er godt ivaretatt.

Kurs for virksomheter

Se oversikt over KLPs kurstilbud til ulike virksomheter i offentlig og privat sektor.

Kursoversikt

Klimatiltak fra norske kommuner

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene her. 

Bli inspirert

Våre råd og tips i kommunesammen- slåingsprosessen

KLP er en betydelig samarbeidspartner med, og leverandør av, tjenester til kommunene. Når kommuner slår seg sammen får dette konsekvenser også for kommunenes kundeforhold til KLP.

Mer informasjon

Medaljer_EPSI-Norge_forsikring-B2B-2019

KLP har de mest fornøyde bedriftskundene.

Best for niende år på rad

KLP menneskelogo mangfold

Valg- og eiermøter i 2020

Her finner du informasjon om møtene, og lenke til påmelding.

Få mer informasjon og meld dere på

knytte never sammen - teambuilding

KLPs arbeidsmiljønettverk

Nettverket er en møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Prosjektene deler av sine erfaringer og får faglig påfyll av hverandre, KLP og eksterne foredragsholdere. 

Les mer om nettverket og HMS arbeid

Kundeside

På Kundeside kan du blant annet:

  • administrere ansatte
  • administrere pensjonssøknader
  • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
  • finne nøkkeltall og rapporter
  • melde en skade
  • se betalingsplaner og lånedokumenter

Logg inn