Vidde snø

Bank og lån for virksomhet

Hos oss kan kommuner, fylkeskommuner og offentlig relaterte virksomheter søke om lån og plassere innskudd.  

Vi jobber etter verdiene åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert. 

Nyttig å vite om lån og innskudd

Vi jobber mot å alltid kunne tilby gode og konkurransedyktige priser og betingelser. Hvis dere ønsker tilbud på lån, kan vi skreddersy en løsning som passer for dere.

Ta kontakt for å få et tilbud på lån fra oss

Se priser og betingelser for plasseringskonto

Nedbetalingsplan for lån finner dere ved å logge inn på kundeside

Ønsker dere en gjennomgang av porteføljen for å tilpasse løpetid og avdrag, eventuelt å slå sammen lån? 

Ta kontakt med oss

I forbindelse med sammenslåing til ny kommune legges kontinuitetsprinsippet til grunn. Det vil si at avtalene videreføres ved at ny kommune overtar lånene. Lånenummeret beholdes slik det er. 

Vi sender så snart som mulig etter sammenslåing brev med oversikt over lån og garantier. 

For interkommunale selskap som påvirkes av kommunesammenslåing må det sendes inn nye vedtekter og ny selskapsavtale. 

Interessante artikler

Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF
Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF

Enkelt, sikkert og trygt!

Nordstrand Idrettsforening i Oslo har nylig ferdigstilt sin nye flerbrukshall og klubbhus. Et stort og kostbart byggeprosjekt som startet allerede i 2015. Nordstrand IF har en liten administrasjon med mange oppgaver. Daglig leder, Ole Magnus Skisland forteller om en veldig hyggelig prosess med KLP, som har fullfinansiert hele byggeprosjektet.

28.10.19

Grønt hjerte malt på en murvegg

Samfunnsansvar i KLP Banken

Ansvarlighet og bærekraft er viktig i alt vi gjør. Vi tar en aktiv rolle for å nå FNs bærekraftsmål. Dette gjør vi gjennom blant annet finansiering av samfunnsnyttige investeringer i offentlig og privat sektor, slik som energisparetiltak gjennom grønne lån. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med samfunnsansvar. 

04.06.20