norske penger i sedler og mynter

Budsjettrenter

Lurer dere på hvilke budsjettrenter som bør legges til grunn for kommende fireårsperiode?

Vi mener det er riktig å ta utgangspunkt i Norges Banks rentesyn samt renteforventningene i markedet. Her finner du budsjettrentene som gjelder for perioden 2022-2025.

Budsjettrenter 2022-2025 for kommuner og fylkeskommuner 

Kommunal sektor er en av de største låntagergruppene i Norge. Gjelden er økende og for mange kommuner er rentekostnadene betydelige. Det er av stor betydning hvilke renter som legges til grunn i budsjettsammenheng, både for å gi en riktig prognose, men også finne handlingsrommet for kommunens virksomhet. 

Vi får jevnlig spørsmål fra våre eiere og offentlige kunder hvilke budsjettrenter man bør legge til grunn for kommende fireårsperiode. Vi mener det er riktig å ta utgangspunkt i Norges Banks rentesyn samt renteforventningene i markedet.

Se budsjettrentene som omhandler perioden 2022-2025 (pdf)