Fjellformasjon under rosa himmel

Lån til kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om lån hos oss. 

 • Finansierer offentlig velferd 
 • Aktiv sparringspartner 
 • Bidrar til klimavennlige og bærekraftige valg 

Finn låneproduktet som passer best for dere nedenfor, og søk om lån i dag. 

Søk om lån

Våre låneprodukter

Pt-lån er lån med flytende rente der renten på lånet kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente.

Pt-renten bestemmes i tillegg av:

- Pengemarkedsrenten
- Finansiell risiko på lånet

Hos oss kan dere søke om lån med:

 • 3 måneders NIBOR + en margin
 • 6 måneders NIBOR + en margin

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Nibor er den mest brukte referanserenten i norske kroner i dag og administreres av Norske Finansielle Referanser AS («NoRE»).

Norges Bank har i samråd med finansnæringen, etablert en arbeidsgruppe for alternative referanserenter. Arbeidsgruppen har publisert en rapport med anbefaling av NOWA som alternativ referanserente. Anbefalingen betyr ikke nødvendigvis at Nibor eller andre referanserenter erstattes av NOWA. Det er viktig å være klar over at det kan komme en endring her.

Dere kan søke om fastrentelån med binding normalt fra ett til tyve år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes på:

- Låneopptakstidspunktet
- Senere avtalt tidspunkt

I god tid før den valgte rentebindingsperioden er utløpt, mottar du et tilbud om nye rentebetingelser. Tilbudet inkluderer alternativ med fast eller flytende rente.

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten. Da kan tilbudene sammenlignes på en korrekt måte.

Eksempel på spesialtilpassede lån vi tilbyr våre kunder:

 • Låneopptak frem i tid med avtalte rentebetingelser
 • Andre lånestrukturer satt opp i samarbeid med kunden

Grønne lån gir dere en rentereduksjon på opptil 0,10 prosent (10 basispunkter) på lånet.  

Sjekk om dere kvalifiserer til grønt lån 

Fleksibelt byggelån/Opptrekkslån er billigere, bedre og enklere å administrere enn vanlige byggelån. 

Les mer om fleksibelt byggelån

Nyttige verktøy

Prøv vår lånekalkulator - her kan du simulere rente- og avdragsbetingelser basert på ulike lånestørrelser 

Prøv vår renteberegningskalkulator i excel - her kan du simulere rentebetalinger på våre ulike lånetyper (pt-lån, NIBOR-lån og fastrentelån).

Beregn vektet løpetid - bruk vårt excel-ark for å beregne vektet løpetid 

Dokumentasjon til lånesøknad

Har du sendt inn lånesøknad og skal sende dokumentasjon i etterkant? Da må du sende dette til oss via kontaktskjema. 

Gå til kontaktskjema

Nyttig å vite om lån til kommuner og fylkeskommuner

Vi jobber mot å alltid kunne tilby gode og konkurransedyktige priser og betingelser. Hvis dere ønsker tilbud på lån, kan vi skreddersy en løsning som passer for dere.

Ta kontakt for å få et tilbud på lån fra oss

Se priser og betingelser for plasseringskonto

Den 1. januar 2020 ble det innført ny kommunelov. Denne bidrar til å tydeliggjøre ansvar og rollefordeling mellom kommune og bank. 

Oppsummert bidrar loven til å stille strengere krav til begge parter i lånesaker. Kommunene må i større grad dokumentere lånets formål og graden av finansiell risiko. I tillegg til at budsjettvedtaket nå også må ha et presist og tydelig vedtak om låneopptak. 

Den nye loven gjør at vi må undersøke lovligheten av forespørslene. Tidligere lå ikke denne plikten hos banken.  

Les mer om den nye kommuneloven (pdf)

Norske kommuner og fylkeskommuner har stor kredittverdighet, og kredittvurderingsprosessen kan dermed gjennomføres raskt. Vi kan normalt gi svar i løpet av dagen hvorvidt et slikt lån er innvilget.

Ønsker dere en gjennomgang av porteføljen for å tilpasse løpetid og avdrag, eventuelt å slå sammen lån? 

Ta kontakt med oss

For at lånesøknaden skal bli raskt behandlet ber vi om at den inneholder følgende opplysninger:

 • Lånebeløp og formål
 • Ønsket låntype (eventuelt flere alternativer)
 • Ønsket nedbetaling
 • Eventuelt godkjenning fra Statsforvalteren

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten. Da kan tilbudene sammenlignes på en korrekt måte.

Det er mulig å signere gjeldsbrev elektronisk med BankID i vår signeringsportal. Dersom dere ønsker dette, trenger vi noen opplysning om den som er signaturberettiget hos dere.

For kommuner og fylkeskommuner er signaturberettiget ordfører eller fylkesordfører (eller varaordfører eller fylkesvaraordfører).

Dersom annen person enn de nevnte skal signere gjeldsbrev, trenger vi å få tilsendt kopi av vedkommende sin signaturfullmakt før vi sender gjeldsbrevet til dere.

Nedbetalingsplan for lån finner dere ved å logge inn på kundeside

Informasjon om lånebeløp, rentesats nedbetalingsplan og lignende ligger tilgjengelig på Kundeside. Har du ikke tilgang? Bestill tilgang til kundeside lån

Den som er registrert som administrator hos dere kan se hvilke andre brukere som har tilgang. I tillegg kan administrator se hvilken e-postadresse den er registrert med og når brukeren sist var pålogget.

EHF brukes som faktureringsmåte for alle kunder som er registrert som mottaker i ELMA. EHF er et format for elektronisk fakturering. Det er en sikrere og raskere oversendelse enn via post, i tillegg til å være mer miljøvennlig. 
 

Dersom dere ønsker at EHF-fakturaen skal merkes med et bestillernummer eller avdelingsnummer, ta kontakt med oss.

Lurer dere på hvilke budsjettrenter som bør legges til grunn for kommende fireårsperiode?

Les mer om budsjettrentene som omhandler perioden 2022–2024

I forbindelse med sammenslåing til ny kommune legges kontinuitetsprinsippet til grunn. Det vil si at avtalene videreføres ved at ny kommune overtar lånene. Lånenummeret beholdes slik det er. 

Vi sender så snart som mulig etter sammenslåing brev med oversikt over lån og garantier. 

For interkommunale selskap som påvirkes av kommunesammenslåing må det sendes inn nye vedtekter og ny selskapsavtale. 

Kommuner og fylkeskommuner har en egen kontaktperson hos oss.

Her finner du kontaktinformasjon

Informasjon lånet 

Nedbetalingsplan, årsoppgave, lånesaldo og rente er eksempler på informasjon du finner på Kundeside. 

Bestill tilgang til Kundeside

Visste du at...

ansatte i kommuner og fylkeskommuner med pensjonsordning i KLP får konkurransedyktige betingelser på boliglån?

Les mer om boliglån