Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Lån til kommuner og fylkeskommuner

Vi finansierer offentlig velferd, skreddersyr etter behov og er en aktiv sparringspartner. I tillegg ønsker vi å bidra til klimavennlige og bærekraftige valg. 

Søk om lån i dag, og få tilbud innen 1-2 virkedager.

Søk om lån

Låneprodukter og nyttig informasjon

Pt-lån er lån med flytende rente der renten kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente. Pt-renten bestemmes i tillegg av:

 • Pengemarkedsrenten
 • Finansiell risiko på lånet

Vi tilbyr lån med NIBOR rentetilknytning:

 • 3 måneders NIBOR + en margin
 • 6 måneders NIBOR + en margin

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider. NIBOR er den mest brukte referanserenten i norske kroner i dag og administreres av Norske Finansielle Referanser AS («NoRE»). Se NIBOR-rente på referanserenter.no

*Alternative referanserenter i norske kroner for fremtiden. Norges Bank har i samråd med finansnæringen, etablert en arbeidsgruppe for alternative referanserenter. Arbeidsgruppen har publisert en rapport med anbefaling av NOWA som alternativ referanserente. Anbefalingen betyr ikke nødvendigvis at NIBOR eller andre referanserenter erstattes av NOWA. Det er viktig å være klar over at det kan komme en endring her. Les mer om dette arbeidet hos Norges Bank.no

Vi tilbyr fastrentelån med binding fra 1 til 20 år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager, og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes ved følgende tidspunkt:

 • Låneopptakstidspunktet
 • Fremtidig oppstart (forward start)
 • Annet ønsket tidspunkt

I god tid før valgte rentebindingsperioden er utløpt, sender vi et tilbud om nye rentebetingelser. Tilbudet inkluderer alternativ med fast eller flytende rente.

For lån til kommune og fylkeskommune gjelder: Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten. Da kan tilbudene sammenlignes på en korrekt måte.

Grønne lån gir en rentereduksjon på opptil 0,10 prosent (10 basispunkter) på lånet. Det gjelder for kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med kommunal tilknytning.

Les mer om grønne lån

Opptrekkslån/fleksibelt byggelån er billigere, bedre og enklere å administrere enn vanlige byggelån.

Les mer om fleksibelt byggelån.

Send inn en søknad, så får dere konkrete priser og betingelser basert på en skreddersydd løsning som passer for dere.  

 • Lånebeløp og formål
 • Ønsket lånetype (eventuelt flere alternativer)
 • Ønsket nedbetalingstid
 • Eventuelt godkjenning fra Statsforvalteren ved ROBEK

Følgende dokumentasjon må legges ved søknad:

 • Kommunestyrevedtak hvor lånesum fremgår
 • Bevilgningsskjema Investering med formålsoversikt
 • Delegasjonsreglement eller dokument hvor det fremgår hvordan myndigheten er delegert
 • Ved refinansiering: slutt- eller oppgjørsseddel, samt delegasjonsreglement

Send inn søknad.

Tips: Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefaler vi at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten. Da vil tilbudene sammenlignes på en korrekt måte.

Visste du at...

... ansatte i kommuner og fylkeskommuner med pensjonsordning i KLP får konkurransedyktige betingelser på boliglån?

Les mer om boliglån

Verktøy

Lånekalkulator - her kan du simulere rente- og avdragsbetingelser basert på ulike lånestørrelser 

Renteberegningskalkulator i excel - her kan du simulere rentebetalinger på våre ulike lånetyper (pt-lån, NIBOR-lån og fastrentelån).

Beregn vektet løpetid - bruk vårt excel-ark for å beregne vektet løpetid