Nordlys over opplyst bro ved fjorden

Grønne lån - bra for miljøet, og bra for økonomien

Grønne lån gir dere en rentereduksjon på inntil 0,10 prosent (10 basispunkter) på lånet.  

  • Gjelder for kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med kommunal tilknytning 
  • Lånet må ha en klar positiv miljø- og klimaeffekt

Hva vil du lese mer om?

Snarveier til...

Slik søker dere om grønne lån

1

Send inn søknad

Det finnes forskjellige søknadskjema for ulike kategorier av grønne investeringer (klimavennlig nybygg, rehabilitering av bygg, vann og avløp, renovasjon, transport, klimatilpasning og klimavennlig kunstgress). Finn søknadsskjema som passer for deg ved å velge riktig kategori øverst på siden. Hvis investeringen ikke faller inn under noen av disse kategoriene bruker du søknadsskjema for «Andre investeringer».

2

Dokumentasjon

Når du har funnet riktig skjema, fyller du ut dette etter beste evne. Få frem det som er verdt å nevne av kvaliteter som har en positiv effekt på klima og/eller miljøet. Legg også ved dokumentasjon for disse miljøkvalitetene. Dette kan være anbudsdokument, energiattest, energisimulering, utredning fra entreprenør eller annen relevant tredjepart.  

3

Søknad vurderes

Når søknaden er fylt ut og dokumentasjon er vedlagt sender du inn skjemaet. Etter å ha trykket på «send inn søknad» får du en bekreftelse på at søknaden er sendt. Når vi har mottatt søknaden trenger vi tre virkedager for å vurdere søknaden.  

4

Utbetaling og videre oppfølging

Dersom dere får godkjent lånet som grønt mottar dere et lånetilbud innen tilbudsfristen som dere selv setter. For prosjekter som ikke er ferdigstilt ber vi også om dokumentasjon på klimaeffekt etter ferdigstillelse av prosjektet.  

Interessante artikler

Demning på fjellet vinter

Slik jobber KLP Banken med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

29.03.21

KLP Banken signerte FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift ved lanseringen av disse i september 2019. Nå, 18 måneder senere, publiserer vi vår påvirkningsanalyse og rapporten vi har levert til FN om vårt arbeid med implementering av prinsippene.

Mor og datter på tur i marka, står på hver sin side av en liten bekk.

Klimatiltak fra norske kommuner

10.11.20

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene fra 2019 her. 

Heidi Finskas
Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

KLP til topps i bærekraftkåring

19.11.21

Norske forbrukere rangerer KLP som den mest bærekraftige merkevaren i kategorien «Forsikring og pensjon».