Nordlys over opplyst bro ved fjorden

Grønne lån - bra for miljøet, og bra for økonomien

Grønne lån gir dere en rentereduksjon på inntil 0,10 prosent (10 basispunkter) på lånet.  

 • Gjelder for kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med kommunal tilknytning 
 • Lånet må ha en klar positiv miljø- og klimaeffekt
Søk om grønt lån

Slik går du frem for å søke om grønt lån

1

Send inn søknad

Når du søker om grønt lån bruker du et eget søknadsskjema, der miljø- og klimaeffektene ved investeringen kommer tydelig frem. Det er fire typer søknadsskjema for de forskjellige prosjektkategoriene. 

Finn søknadsskjema som passer for investeringen din

2

Dokumentasjon

Det stilles krav til dokumentasjon for alle som søker om grønt lån. Dette gjøres for å kvalitetssikre rapportering av klimaeffekter ved låneopptaket. Eksempler på dokumentasjon kan være: 

 • Energiattest 
 • Energinotat
 • Anbudsdokument
 • Utredning fra entreprenør eller annen relevant tredjepart 
3

Vurdering av søknad

Når du søker om grønt lån blir søknaden vurdert med bakgrunn i våre kriterier til grønne lån. Kriteriene er forskjellige for de ulike prosjektkategoriene. Du finner alle betingelsene i kriteriedokumentet vårt. 

Se kriteriedokument

Behandlingstiden for søknad om grønne lån er 3 virkedager

4

Videre oppfølging

Etter at lånet er utbetalt, og nødvendig dokumentasjon er sendt inn vurderer vi klimaeffekten av låneopptaket. I tilfeller der dokumentasjonen er laget før prosjektet ferdigstilles må det ettersendes dokumentasjon på faktisk effekt etter prosjektets ferdigstillelse. 

E-læring for hvordan dere søker
Vi har laget et e-læringskurs som forklarer hele søknadsprosessen. 

Ta e-læringskurset nå

Eksempler på grønne investeringer

Eksempel på investering

 • Renovasjon for bedret energieffektivitet
 • Utskiftning av oljekjel 
 • Sentralt driftsstyringssystem (SD-anlegg) eller energioppfølgningssystem

Betingelser 

Oppnå 25 prosent lavere energiforbruk enn krav til bygningskategoriens energibehov i gjeldende byggteknisk forskrift 

Eksempel på investering

 • Plusshus eller nær utslippshus 
 • Bygg i massivtre 
 • BREEAM Excellent eller outstanding 

Eksempler på våre finansieringer til miljøvennlige bygg 

 • Nytt helse- og omsorgssenter i Lunner Kommune 
 • Hjerterom helse- og omsorgssenter Frøya Kommune 
 • Nye Kolvereid Skole i Nærøy Kommune

Eksempel på investering 

 • Ny vann- og avløpsinfrastruktur 
 • Renseanlegg for vann
 • Renseanlegg for vann

Eksempler på våre finansieringer innen VAR

 • Biogassdrevet renovasjonsbil til Inherred renovasjon IKS 
 • Nytt vannbehandlingsanlegg for Hamar, Stange, Ringsaker og Løten - Kommune (HIAS IKS)

Skal dere foreta en investering som har en klar miljøeffekt, men ikke faller inn under noen av de nevnte kategoriene?  

Ta kontakt med oss eller send inn en generell søknad

Interessante artikler

Kumlokk med en krans av gress og planter

KLP Banken slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

08.09.20

KLP Banken har, som én av 130 banker i verden, signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Banken vil belønne bærekraftige investeringer med grønne renter på lån og sparing.

Åker sol fjell

Bankenes arbeid med bærekraft

16.09.19

På initiativ fra Finans Norge har vi sammen med seks andre banker gått sammen om å informere forbrukere om hvordan vi jobber med samfunnsansvar i vår utlånsvirksomhet.

Mor og datter på tur i marka, står på hver sin side av en liten bekk.

Klimatiltak fra norske kommuner

10.11.20

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene fra 2019 her.