Veiarbeidere med hjelm på byggeplass

Fleksibelt byggelån

Fleksibelt byggelån er billigere, bedre og enklere å administrere enn vanlige byggelån. 

 • Fungerer som et rammelån som utbetales i flere omganger i takt med byggeprosessen
 • Dere kan fritt disponere midlene som er utbetalt 
 • Ingen krav om byggelånskontrollør 
 • Rentene i byggeperioden er de samme som for langsiktige lån

Fordeler med fleksibelt byggelån

Sammenliknet med vanlige byggelån, finnes det flere fordeler med fleksibelt byggelån: 

 • Ikke krav til egenkapital, totalenterprise eller godkjenning av inngåtte avtaler mellom byggherre og entreprenør 
 • Enklere og mer kostnadseffektiv administrasjon. Vi krever ikke en egen byggelånskontrollør og dere disponerer selv utbetalte midler 
 • Lavere renter i hele byggeperioden. Vanlige byggelån har vanligvis høyere rente enn ved langsiktige lån da risikoen i en byggefase er større enn når bygget er ferdigstilt 
 • Lavere gebyrer. For vanlige byggelån er det normalt at det påløper gebyrer som beregnes av hele lånerammen i hele byggeperioden 
 • Ingen gebyrer eller administrasjon etter byggefasen. Et vanlig byggelån konverteres alltid til et langsiktig lån som innebærer administrasjon og nye etableringskostnader. 

Nyttig å vite før dere søker 

Disse kan søke om fleksibelt byggelån 

Kommuner, fylkeskommuner, offentlige virksomheter og andre organisasjoner med kommunal garanti kan søke om lån til nye bygg, eller gjennomføring av utbyggingsprosjekter som for eksempel bygg, infrastruktur, vann og avløpsanlegg og lignende.

Dette kreves for å søke 

Vi kan innvilge et fleksibelt byggelån til kommuner og fylkeskommuner basert på vedtak i kommunestyret eller fylkestinget. For bedrifter og andre offentlige virksomheter vil vi kreve kommunale eller fylkeskommunale garantier.

Les mer om offentlige garantier

Slik søker dere

Legg inn en kommentar i lånesøknaden om at dere ønsker fleksibelt byggelån

Søknad for kommuner og fylkeskommuner

Søknad for bedrifter og organisasjoner

Vil du snakke med oss?

Det er flere måter å komme i kontakt med oss på. Vi kan gjerne gjennomføre videomøte, møte dere personlig eller snakke på telefon. 

Gå til kontaktinformasjon

Spørsmål og svar om fleksibelt byggelån

Vi krever ingen byggelånskontrollør, men vi anbefaler sterkt låntaker å utnevne en dedikert person som holder oversikt over prosjektet i byggefasen.

På forhånd avtaler vi sammen med dere:

 • antall utbetalinger (vanligvis 5-10), med en foreløpig tidsplan for når utbetalingen skal skje.
 • endelig dato for siste mulige utbetaling.

Dere ber selv om den enkelte delutbetaling. Vi utbetaler til samme konto gjennom hele byggeperioden. Dere disponerer fritt de midlene som er utbetalt.

Dersom kostnaden øker under byggingen, kan lånerammen utvides, såfremt det er rom for dette i vedtaket fra kommune eller fylke, eller i garantivedtaket.

Byggelånet konverteres automatisk til et vanlig nedbetalingslån når lånerammen er brukt opp. Det er ingen gebyrer forbundet med konvertering av lånet, og ingen nye dokumenter skal signeres.

Nei, byggelånet løper med flytende rente. Fastrente kan inngås når byggelånet konverteres til et nedbetalingslån