Vil du snakke med oss?

Det er flere måter å komme i kontakt med oss på. Vi kan gjerne gjennomføre videomøte, møte dere personlig eller snakke på telefon. Her finner du kontaktinformasjonen vår.

KLP

Daniel Kvisten
bank.kommune@klp.no
928 05 410

Ellen Winge Ler
bank.kommune@klp.no
975 33 966

Jørgen Øyen Andersen 
bank.kommune@klp.no
974 19 244

Roar Weisert Bakken 
bank.kommune@klp.no
900 17 547

Kjetil Gjøen-Øien 
bank.bedrift@klp.no
924 69 468

Ronny Myrvoll
bank.bedrift@klp.no
902 50 088

Carl Steinar Lous
csl@klp.no
995 29 332