Vil du snakke med oss?

Det er flere måter å komme i kontakt med oss på. Vi kan gjerne gjennomføre videomøte, møte dere personlig eller snakke på telefon. Her finner du kontaktinformasjonen vår.

Gutt som får fisk på fjorden, en fin ørret

Daniel Kvisten
bank.kommune@klp.no
928 05 410

Ellen Winge Ler
bank.kommune@klp.no
975 33 966

Jørgen Øyen Andersen 
bank.kommune@klp.no
974 19 244

Roar Weisert Bakken 
bank.kommune@klp.no
900 17 547

Kjetil Gjøen-Øien 
bank.bedrift@klp.no
924 69 468

Ronny Myrvoll
bank.bedrift@klp.no
902 50 008

Carl Steinar Lous
csl@klp.no
995 29 332