bygning fjell snø vann

Lån til bedrifter og organisasjoner

Offentlig relaterte virksomheter, samt foreninger, lag og stiftelser som har mottatt kommunal garanti kan søke om lån hos oss. 

 • Konkurransedyktige priser og betingelser 
 • Rask saksbehandling

Finn mer informasjon og søknadsskjema som passer for dere nedenfor.

Nyttig å vite om lån til bedrifter og organisasjoner

Eksempler på virksomheter kan være:

 • Bompengeselskaper
 • Barnehager
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Brann- og redningstjeneste
 • Parkering
 • Idrettsanlegg
 • Havn
 • Arbeidsmarkedsbedrifter (ASVO)
 • Kulturbygg

1. Send inn søknad om lån der du legger ved relevante dokumenter

2. Vi tar kontakt dersom vi trenger ytterlige informasjon 

3. Søknaden behandles 

4. Dere får tilbakemelding på søknaden 

Det er mulig å signere gjeldsbrev elektronisk med BankID i vår signeringsportal. Dersom dere ønsker dette, trenger vi noen opplysning om den eller de som er signaturberettiget hos dere.

Krav til sikkerhet avhenger av hvilken virksomhetstype dere er. 

Eksempler på sikkerhet kan være: 

Vi jobber mot å alltid kunne tilby gode og konkurransedyktige priser og betingelser. Hvis dere ønsker tilbud på lån, kan vi skreddersy en løsning som passer for dere.

Hos oss kan dere få fullfinansiering av garantibeløpet. Dette gjelder både med simpel- og selvskyldnergaranti. 

For å få lån hos oss må virksomheten være offentlig relatert eller ha mottatt en garanti fra kommune eller fylkeskommune. 

Eksempler på virksomheter som ikke kan søke om lån: 

 • Privateide AS uten kommunal garanti 
 • Andre virksomheter uten kommunal garanti

Dette er en kommunal garanti: 
En garanti som er vedtatt i kommunestyret eller fylkestinget. 

Hvor mye vil lånet koste?

Prøv vår lånekalkulator - her kan du simulere rente- og avdragsbetingelser basert på ulike lånestørrelser 

Prøv vår renteberegningskalkulator i excel - her kan du simulere rentebetalinger på våre ulike lånetyper (pt-lån, NIBOR-lån og fastrentelån).

Våre låneprodukter

Pt-lån er lån med flytende rente der renten kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente. Dette rentetypen kan sammenlignes med flytende boliglånsrente.

Pt-renten bestemmes i tillegg av:

 • Pengemarkedsrenten
 • Finansiell risiko på lånet

Med simpel garanti er Pt-renten 0,5 prosent høyere enn ved selvskyldnergaranti.

Hos oss kan dere få lån med:

 • 3 måneders NIBOR + en margin
 • 6 måneders NIBOR + en margin

Med simpel garanti er Nibormarginen 0,5 prosent høyere enn ved selvskyldnergaranti.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Nibor er den mest brukte referanserenten i norske kroner i dag og administreres av Norske Finansielle Referanser AS («NoRE»).

Norges Bank har i samråd med finansnæringen, etablert en arbeidsgruppe for alternative referanserenter. Arbeidsgruppen har publisert en rapport med anbefaling av NOWA som alternativ referanserente. Anbefalingen betyr ikke nødvendigvis at Nibor eller andre referanserenter erstattes av NOWA, men det er viktig å være klar over at det kan komme en endring her.

Vi tilbyr tilbyr fastrentelån med binding normalt fra ett til tyve år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes på:

 • Låneopptakstidspunktet
 • Senere avtalt tidspunkt

I god tid før den valgte rentebindingsperioden er utløpt, mottar du tilbud om nye rentebetingelser med alternativt fast eller flytende rente.

Med simpel garanti er fastrenten 0,5 prosent høyere enn ved selvskyldnergaranti.

Grønne lån gir dere en rentereduksjon på opptil 0,10 prosent (10 basispunkter) på lånet.  

Sjekk om dere kvalifiserer til grønt lån 

Eksempel på spesialtilpassede lån vi tilbyr kundene våre:

 • Låneopptak frem i tid med avtalte rentebetingelser
 • Andre lånestrukturer satt opp i samarbeid med kunden

Fleksibelt byggelån er billigere, bedre og enklere å administrere enn vanlige byggelån. 

Les mer om fleksibelt byggelån

Vil du snakke med oss?

Her finner du kontaktinformasjon