Industriarbeidere på bro

Lån til bedrifter og organisasjoner

Offentlig relaterte virksomheter, samt foreninger, lag og stiftelser som har mottatt kommunal garanti kan søke om lån hos oss. 

 • Konkurransedyktige priser og betingelser 
 • Rask saksbehandling

Finn mer informasjon og søknadsskjema som passer for dere nedenfor.

Våre låneprodukter

Pt-lån er lån med flytende rente der renten kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente. Dette rentetypen kan sammenlignes med flytende boliglånsrente.

Pt-renten bestemmes i tillegg av:

 • Pengemarkedsrenten
 • Finansiell risiko på lånet

Med simpel garanti er Pt-renten 0,5 prosent høyere enn ved selvskyldnergaranti.

Vi tilbyr tilbyr fastrentelån med binding normalt fra ett til tyve år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes på:

 • Låneopptakstidspunktet
 • Senere avtalt tidspunkt

I god tid før den valgte rentebindingsperioden er utløpt, mottar du tilbud om nye rentebetingelser med alternativt fast eller flytende rente.

Med simpel garanti er fastrenten 0,5 prosent høyere enn ved selvskyldnergaranti.

Grønne lån gir dere en rentereduksjon på opptil 0,10 prosent (10 basispunkter) på lånet.  

Sjekk om dere kvalifiserer til grønt lån 

Hos oss kan dere få lån med:

 • 3 måneders NIBOR + en margin
 • 6 måneders NIBOR + en margin

Med simpel garanti er Nibormarginen 0,5 prosent høyere enn ved selvskyldnergaranti.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Nibor er den mest brukte referanserenten i norske kroner i dag og administreres av Norske Finansielle Referanser AS («NoRE»).

Norges Bank har i samråd med finansnæringen, etablert en arbeidsgruppe for alternative referanserenter. Arbeidsgruppen har publisert en rapport med anbefaling av NOWA som alternativ referanserente. Anbefalingen betyr ikke nødvendigvis at Nibor eller andre referanserenter erstattes av NOWA, men det er viktig å være klar over at det kan komme en endring her.

Eksempel på spesialtilpassede lån vi tilbyr kundene våre:

 • Låneopptak frem i tid med avtalte rentebetingelser
 • Andre lånestrukturer satt opp i samarbeid med kunden

Fleksibelt byggelån er billigere, bedre og enklere å administrere enn vanlige byggelån. 

Les mer om fleksibelt byggelån

Nyttig å vite om lån til bedrifter og organisasjoner

Vi jobber mot å alltid kunne tilby gode og konkurransedyktige priser og betingelser. Hvis dere ønsker tilbud på lån, kan vi skreddersy en løsning som passer for dere.

Hos oss kan dere få fullfinansiering av garantibeløpet. Dette gjelder både med simpel- og selvskyldnergaranti. 

Prøv vår lånekalkulator - her kan du simulere rente- og avdragsbetingelser basert på ulike lånestørrelser.

1. Send inn søknad om lån der du legger ved relevante dokumenter, inkludert skjema om bærekraft.

2. Fyll inn egenerklæring antihvitvask

3. Vi tar kontakt dersom vi trenger ytterlige informasjon 

4. Søknaden behandles 

5. Dere får tilbakemelding på søknaden 

Prøv vår renteberegningskalkulator i excel - her kan du simulere rentebetalinger på våre ulike lånetyper (pt-lån, NIBOR-lån og fastrentelån).

Krav til sikkerhet avhenger av hvilken virksomhetstype dere er. 

Eksempler på sikkerhet kan være: 

For å få lån hos oss må virksomheten være offentlig relatert eller ha mottatt en garanti fra kommune eller fylkeskommune. 

Eksempler på virksomheter som ikke kan søke om lån: 

 • Privateide AS uten kommunal garanti 
 • Andre virksomheter uten kommunal garanti

Dette er en kommunal garanti: 
En garanti som er vedtatt i kommunestyret eller fylkestinget. 

Eksempler på virksomheter kan være:

 • Bompengeselskaper
 • Barnehager
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Brann- og redningstjeneste
 • Parkering
 • Idrettsanlegg
 • Havn
 • Arbeidsmarkedsbedrifter (ASVO)
 • Kulturbygg

Det er mulig å signere gjeldsbrev elektronisk med BankID i vår signeringsportal. Dersom dere ønsker dette, trenger vi noen opplysning om den eller de som er signaturberettiget hos dere.

Kommuner og fylkeskommuner stiller ofte økonomiske garantier for virksomheter som drives av andre enn kommunen og fylkeskommunen selv. Det er viktig at alle formelle krav til garantien er på plass før det søkes om lån i KLP. 

Her får du oversikt over hva som må med i garantivedtaket, hvilke garantier som finnes og eksempel på hvordan dere kan formulere et garantivedtak.

Tord Lien fra Ranheim IL og Are Bessesen fra TUIL gjestet KLPs arrangement under NIPA 2023. Foto: KLP
Tord Lien fra Ranheim IL og Are Bessesen fra TUIL gjestet KLPs arrangement under NIPA 2023. Foto: KLP

Bank med hjerte for idrett og lokalsamfunn

I følge seniorrådgiver i KLP Banken Ronny Myrvoll er det både viktig og riktig å engasjere seg i idretten: 

– Idrettslagene er svært viktige brikker i kommune-Norge, og det som er viktig for kommunene er også viktig for KLP. Når vi gir gunstige lån til prosjekter som skaper positive effekter lokalt, får vi mer enn bare vekst i kroner og øre.

Egenerklæring antihvitvask

Alle som søker om lån eller plassering av innskudd må før etablering av kundeforhold fylle ut en egenerklæring.

KLP har et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri, og er lovpålagt å ha oppdatert kundeinformasjon på alle kundene våre. For å beskytte de økonomiske interessene deres og ivareta samfunnsansvaret vårt innhenter vi opplysninger om hvordan alle våre kunder bruker, eller planlegger å bruke, våre produkter og tjenester. 

Fyll ut egenerklæring

ESG-skjema

Alle våre kunder må svare på noen spørsmål om bærekraft i forbindelse med en lånesøknad. Informasjonen bruker vi for å få en god oversikt over hva vi gir lån til.