Glassgård i KLP-huset

Plasseringskonto Offentlig Virksomhet

Plasser overskuddskapital på en konto med trygg avkastning. Plasseringskonto er en innskuddskonto for kommuner, fylkeskommuner og offentlig tilknyttede virksomheter. 

 • Konto med enten PT-rente eller Nibor-basert rente 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis
 • Uttak med 31 dagers varsel
 • Maksimalt innskudd er 100 millioner kroner

Ved bestilling av Plasseringskonto blir det også opprettet en oppgjørskonto.

Bestill konto

Plasseringskonto med Nibor-basert rente

Denne kontoen har daglige rentejusteringer, som betyr at dere alltid får markedstilpasset flytende pengemarkedsrente.   

 • 3 måneders Nibor-basert rente med tillegg av 0,25 % på innskudd inntil 100 millioner kroner 
 • Daglige rentejusteringer 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis 
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 100 millioner kroner 

Bestill konto

Plasseringskonto med PT-rente

Plasseringskontoen med PT-rente har flytende rente. 

 • 4,55 prosent rente på innskudd inntil 100 millioner kroner 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis 
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 100 millioner kroner 

Bestill konto

Priser og betingelser

Renter Plasseringskonto PT rente*Nom. renteEff. rente
Innskudd inntil 100.000.000 kr4,55%4,63%
Innskudd over 100.000.000 kr (av saldoen som overstiger 100.000.000 kr)0,01%0,01%

Betingelser: 

 • 4,55 % rente på innskudd inntil 100 millioner kroner 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis 
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 100 millioner kroner

Banken kan avslå å opprette kontoen eller ta imot innskudd når saklig grunn foreligger. 

* Gjelder for Plasseringskonto kommuner, fylkeskommuner og offentlig tilknyttede organisasjoner. 

Plasseringskonto med Nibor-basert rente*
Innskudd inntil 100.000.000 kr Nibor 3 måneder + 0,25 % påslag
Innskudd over 100.000.000 kr (av saldoen som overstiger 100.000.000 kr) 0,01% nominell rente

Betingelser: 

 • 3 måneders Niobor-rente med tillegg av 0,25 % på innskudd inntil 100 millioner kroner 
 • Daglig rentejustering 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 100 millioner kroner

Banken kan avslå å opprette kontoen eller ta imot innskudd når saklig grunn foreligger. 

* Gjelder for Plasseringskonto kommuner, fylkeskommuner og offentlig tilknyttede organisasjoner. 

Nettbank Bedrift Priser (NOK)
Månedlig abonnementsavgift 0,-
Betaling med KID 1,-
Betaling med melding 1,50,-
Betaling uten melding 3,50,-
Overførsel egne konti 0,-
Innbetaling fra utlandet  Priser (NOK)
Innbetaling fra utland - beløp under 5000 NOK 50,-
Innbetaling fra utland - beløp over 5000 NOK 100,-

Oppgjørskontoen opprettes automatisk ved åpning av Plasseringskonto Offentlig, og har følgende betingelser:

 • Kvartalsvis kapitalisering av rentene
 • Mulig med dobbel godkjenning
 • Disponeres via Nettbank Bedrift
 • Ingen uttaksbegrensninger eller binding
Renter Oppgjørskonto Nom. rente Eff. rente
Innskudd inntil 8.000.000 kr 0,01% 0,01%
Innskudd over 8.000.000 kr (av saldoen som overstiger 8.000.000 kr) 0,01% 0,01%

Betingelser for dere som har åpnet Plasseringskonto Bedrift før 25.02.2019:

Innskudd inntil 500.000 kr

 • Nominell rente: 0,10 %
 • Effektiv rente: 0,10 %

Innskudd fra 500.000 kr til 20.000.000 kr (Gjelder fra første krone når innskuddet er over 500.000 kroner)

 • Nominell rente: 0,10 %
 • Effektiv rente: 0,10 %

Innskudd over 20.000.000 kr (av saldoen som overstiger 20.000.000 kr)

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv rente: 0,01 %

Betingelser for dere som har åpnet Plasseringskonto Bedrift etter 25.02.2019 og frem til 01.11.2019: 

Innskudd inntil 2.000.000 kr

 • Nominell rente: 0,00 %
 • Effektiv rente: 0,00 %

Innskudd fra 2.000.000 kr til 20.000.000 kr (Gjelder fra første krone når innskuddet er over 2.000.000 kroner)

 • Nominell rente: 0,75 %
 • Effektiv rente: 0,75 %

Maksimalt innskudd er 20.000.000 kr

Betingelser for dere som har opprettet Innskuddskonto Bedrift før 25.02.2019:

Renter Innskuddskonto Bedrift (unntatt finansielle foretak)

Innskudd inntil 8.000.000 kr:

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv Rente: 0,01 %

Innskudd over 8.000.000 kr (av saldoen som overstiger 8.000.000 kr):

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv Rente: 0,01 %


Renter Innskuddskonto Finansielle foretak

Innskudd inntil 8.000.000 kr:

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv Rente: 0,01 %

Innskudd over 8.000.000 kr (av saldoen som overstiger 8.000.000 kr):

 • Nominell rente: 0,01 %
 • Effektiv Rente: 0,01 %

Illustration

Uttaksbegrensninger og bindingstid

Uttak fra kontoen skjer ved at administrasjonsansvarlig fyller ut og sender inn uttaksskjema. Uttaket vil bli overført til deres oppgjørskonto 31 dager etter at uttaksskjemaet er behandlet. Behandlingen vil normalt skje første virkedag etter at dere har sendt inn uttaksskjemaet.

Uttak med kortere varsling enn 31 dager kan ikke foretas.

Bestill uttak fra Plasseringskonto

Spørsmål og svar

Plasseringskonto Offentlig Nibor følger 3 måneders Nibor-rente med tillegg av en margin. Renten endrer seg derfor i takt med markedet. Renten reguleres hver dag klokken 12:00 med basis i 3 måneders Nibor. De daglige reguleringene fremkommer på nettsidene til Oslo Børs. Gå til oversikt på oslobors.no

Banken sender dere en renteoversikt for kontoen hver måned.

Dobbel godkjenning av betalinger er knyttet til oppgjørskontoen. Da må to personer som godkjenne betalingen, og man oppnår en sterkere kontroll. Det forutsetter at det er to eller flere som har tilgang til Nettbank Bedrift. 

Har dere ikke dobbel godkjenning i dag, og ønsker dette? Ta kontakt med oss.

Ja, uttak bestilles med minimum 31 dagers varsel. Uttak kan kun foretas ved at administrator fyller ut Uttaksskjema Plasseringskonto, og på uttaksdato overføres beløpet til deres oppgjørskonto. Deretter kan uttaket disponeres via Nettbank Bedrift. Det kan bestilles flere uttak, men kun ett per dag. Uttak fra Plasseringskonto Offentlig er gebyrfritt. 

I Nettbank Bedrift kan dere:

 • Se saldo på konto 
 • Finne kontoutskrifter og årsoppgaver
 • Utbetale til konto i Norge
 • Administrere konto
 • Inkludere fritt antall brukere
 • Logge på med BankID og BankID på mobil
 • Ha enkel eller dobbel godkjenning av betalinger

1. Fyll ut søknad om Plasseringskonto. Ved åpning av Plasseringskonto Offentlig opprettes det også en oppgjørskonto. Dette fordi oppgjørskontoen er den eneste mulige oppgjørskontoen ved uttak fra Plasseringskonto Offentlig.

2. Fyll ut og send inn egenerklæringsskjema for deres kundeforhold i KLP Banken.

Du kan enten sende oss en melding via kontaktskjema (velg "Offentlig" og "Plasseringskonto") eller ringe oss på telefon 55 54 85 00 (tastevalg 2 og deretter 3).

Det finner du i Nettbank Bedrift. Velg "Meny" og "Arkiv".