Havn

Investerer penger i lokalsamfunn

Pensjonspenger er ikke bare viktig for den enkelte pensjonist, de bidrar også til utvikling av lokalsamfunn.

«Andelen av kapitalen vi forvalter i Norge kommer ikke til å reduseres, heller øke. Å bygge et bedre Norge, med en bedre infrastruktur og berge klima er det KLP jobber etter.»

- Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

Fakta om lokale investeringer

KLP gir lån til norske kommuner og offentlig relaterte bedrifter i forbindelse med de investeringer kommunen gjør i løpet av et år. Disse investeringene går ofte til nye skoler, helsehus, barnehager, renovasjonsløsninger, vann, avløp, veier og alt annet kommunen har ansvar for.

I tillegg låner KLP ut midler til bedrifter og organisasjoner som har mottatt en kommunal garanti. Kommuner og fylkeskommuner kan stille garanti (sikkerhet) for lån som tas opp av blant annet et idrettslag eller forening. Kommunen har da vurdert at idrettslagets prosjekt er så viktig at kommunen stiller som kausjonist for lånet. Dette gjør kommunene for å hjelpe idrettslag og foreninger overalt i Norge. Uten en kommunal garanti ville det vært vanskelig for idrettslaget å få innvilget lån og dermed vanskelig å bygge turnhallen eller fotballbanen. Men med en kommunal garanti vil idrettslaget få tilbud om lån i KLP med samme rentebetingelser som kommune selv låner penger.

Kilde: KLP Banken

KLP forvalter rundt 700 milliarder pensjonskroner, og av disse investeres over 270 milliarder lokalt i Norge på forskjellige områder (se kart). Mesteparten er investert i obligasjoner (gjeldsbrev), men de prosjektene og investeringene som er viktig for kommunen, er det også viktig for KLP å bidra til å realisere. På denne måten er det et tett partnersamarbeid mellom kommunene og KLP.

- Stabile, lange kontantstrømmer som bygger samfunn, er veldig viktig og noe KLP ønsker å bidra med. Det blir ikke mangel på investeringsområder hvor pensjonskapitalen kan gå inn. Kombinasjonen av at vi kan bidra til noe samfunnsnyttig, samtidig som det er lønnsomt og bidrar til god avkastning for våre medlemmer, er nøkkelen, forteller Thornes.

Med et sterkt fokus på å bidra til det grønne skiftet også i Norge, har KLP investert 900 millioner i norske el-ferger, og er medeier i fem norske kraftselskaper som lager ren energi. Dessuten investeres nå over 200 millioner kroner i såkornfond med unge, innovative bedrifter som bygger næringer Norge skal leve av i fremtiden.

En del av pensjonspengene investeres også i eiendom rundt omkring i landet.

Døråpner for kommunen

Over tre fjerdedeler av de kommunene som eier KLP har lånt penger av KLP for å finansiere store og små prosjekter. Utlån til kommunene har bidratt til bygging av skoler, barnehager, svømmehaller, idrettsanlegg, omsorgsboliger, kulturhus og mange andre samfunnsnyttige prosjekter (faktaboks). Et slikt eksempel er Eigersund kommune, som med sine 15.000 innbyggere har en stor og aktiv dugnadskultur med veldig mange lag og foreninger.

Odd Stangedal er ordfører i Eigersund kommune. Han forteller at noe av det som gir han energi, er når kommunen i samarbeid med frivillige lag og foreninger, og gode bedrifter som sponsorer, klarer å løfte frem ting som de gjerne hadde trodd ikke skulle gå.  

- Det som er viktig for Eigersund kommune når det gjelder KLP som samarbeidspartner, er at KLP klarer å være store og små samtidig. Man har jo de store og viktige prosjektene som kanskje er prestisjefulle, men så har du i tillegg kanskje en frivilling forening som trenger en million til å realisere deres drøm. Da er det viktig at KLP også har en åpning for de små lånene, for de små lånene kan bety like mye for et lokalsamfunn som de store, sier han.

Eksempler på prosjekter i Eigersund kommune som har hatt KLP som samarbeidspartner, er bygging av de to fotballhallene Norrønhallen og Espelandhallen, finansiering av klubbhuset til Egersunds Mandssangforening og investering i utbyggingen av Eigersunds havn, som utgjør ryggraden i næringsstrukturen i Eigersund kommune.

- For Eigersund kommune så har KLP åpnet noen dører og muligheter som var vanskelige å gripe før, så vi er ganske fornøyde med at KLP kan bidra på den måten. Det har gitt oss et verktøy i verktøykassen som er viktig for å bygge nye anlegg og realisere ting som har stått på vent ganske lenge. Så KLP har rett og slett vært en viktig del av det å bygge Eigersund kommune, forteller Stangedal.

For en kommune gjelder det å ha stabile samarbeidspartnere som gjør at man klarer å realisere prosjekter.

- KLP har forutsigbare rammebetingelser. De har lang horisont, akkurat som en kommune, og derfor passer det godt sammen med den type næringsprosjekter som vi har i Eigersund, hvor KLP har vært en naturlig samarbeidspartner, avslutter Stangedal.

Fortsetter letingen

Konsernsjef Thornes er alltid glad for å høre at KLPs eiere og medlemmer er fornøyd med den jobben KLP gjør, og lover at KLP vil fortsette å være både en lokal investor og en god samarbeidspartner for kommunene.

- Vi kommer til å fortsette å låne ut penger til kommunene og investere i lokal infrastruktur som kraftverk og nettselskap. Flere av disse selskapene i kommunene har i det siste åpnet opp for at KLP kommer inn på eiersiden. Vi har en tilbøyelighet, som kommunenes partner, til å lete litt hardere og litt bedre etter de gode investeringsmulighetene i Norge før vi går internasjonalt, sier Thornes.

KLPs investeringer i Norge

Kart med KLPs investeringer