Havn

Se hvordan pensjonspengene er investert i ditt lokalsamfunn

Aldri før har så mange pensjonskroner vært investert i norske lokalsamfunn. Pensjonspengene skal ikke bare vokse til fremtidens pensjonister trenger dem. De skal også bidra til positiv utvikling i hele Norge. Her kan du se hvordan pensjonspengene er investert i din kommune. 

KLPs investeringer i Norge

Kart som viser KLPs investeringer i Norge.

Det viktigste KLP gjør er å sikre en trygg og god pensjon for alle nåværende og fremtidige pensjonister. Men visste du at pensjonspengene samtidig er med å finansiere skoler, barnehager og idrettsanlegg over hele landet? Eller at de er med på å skape fremtidens næringer i Norge gjennom investeringer i såkornfond? 

KLP forvalter over 900 milliarder pensjonskroner, og av disse er over 369 milliarder investert lokalt i Norge. Det er 47,6 milliarder mer enn for et år siden. 

Disse pengene er investert i alt fra kjøpesentre og kontorlokaler til aksjer og obligasjoner (gjeldsbrev), fra grønn energi til gründerbedrifter. I tillegg er mye penger lånt ut for å realisere kommunale prosjekter, blant annet veier, idrettsanlegg og kulturhus. På den måten skaper pensjonspengene blant annet nye arbeidsplasser, nytt næringsliv, høyere tempo i det grønne skiftet og bedre tilbud for barn og unge. 

Nå kan du enkelt se selv hvordan pensjonspengene i KLP er investert rundt omkring i norske kommuner. I kartet under kan du finne hvordan pensjonspengene er investert i din kommune. 

Se hvor pensjonspengene er plassert i Norge