Fjellformasjon under rosa himmel

Lån til kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om lån med gunstige vilkår i KLP.  

Søk om lån

Kriterier for kommunal sektor

For at lånesøknaden skal bli raskt behandlet ber vi om at den inneholder følgende opplysninger:

  • Lånebeløp og formål
  • Ønsket låntype (eventuelt flere alternativer)
  • Ønsket nedbetaling
  • Eventuelt godkjenning fra fylkesmann

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten, slik at tilbudene kan sammenlignes på en korrekt måte.

Beregning av vektet løpetid

Vi har laget et regnemodellark for vekting av lån som er utarbeidet for å bistå med å beregne gjennomsnittlig vektet løpetid. 

I henhold til kommuneloven skal kommuners og fylkeskommuners lånegjeld avdras på følgende måte:
Lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for samlet gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. 

Gå til excel-ark for beregning

Arm med blomsterbukett mot gammelrosa vegg

Hvor mye vil lånet koste?

Prøv vår lånekalkulator - her kan du simulere rente- og avdragsbetingelser basert på ulike lånestørrelser 

Prøv vår renteberegningskalkulator i excel - her kan du simulere rentebetalinger på våre ulike lånetyper (pt-lån, NIBOR-lån og fastrentelån).

Våre låneprodukter

Vi tilbyr tilbyr fastrentelån med binding normalt fra ett til tyve år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes på:

- Låneopptakstidspunktet
- Senere avtalt tidspunkt

I god tid før den valgte rentebindingsperioden er utløpt, vil du motta tilbud om nye rentebetingelser med alternativt fast eller flytende rente.

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten, slik at tilbudene kan sammenlignes på en korrekt måte.

Eksempel på spesialtilpassede lån vi tilbyr våre kunder:

  • Låneopptak frem i tid med avtalte rentebetingelser
  • Andre lånestrukturer satt opp i samarbeid med kunden

Pt-lån er lån med flytende rente der renten på kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente.

Pt-renten bestemmes i tillegg av:

- Pengemarkedsrenten
- Finansiell risiko på lånet

Vi tilbyr lån knyttet til:

- 3 måneders NIBOR +/- en margin
- 6 måneders NIBOR +/- en margin

Spørsmål og svar

Norske kommuner og fylkeskommuner har stor kredittverdighet, og kredittvurderingsprosessen kan dermed gjennomføres raskt. Vi kan normalt gi svar i løpet av dagen hvorvidt et slikt lån er innvilget.

Visste du at...

ansatte i kommuner og fylkeskommuner med pensjonsordning i KLP får konkurransedyktige betingelser på boliglån

Les mer om boliglån