To jentehender som fletter blomster og lager dekorasjoner

Plasseringskonto Offentlig

Plasser overskuddskapital på en plasseringskonto med trygg avkastning. 

 • Kontoen tilbys med enten PT-rente eller Nibor-rente 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis
 • Uttak med 31 dagers varsel
 • Maksimalt innskudd er 50 millioner kroner

Ta kontakt med oss ved større innskudd

Ved bestilling av Plasseringskonto Offentlig opprettes det også en oppgjørskonto.

Bestill konto

Plasseringskonto med Nibor-rente

Plasseringskontoen med Nibor-rente har rentejusteringer daglig, som betyr at dere alltid får markedstilpasset flytende pengemarkedsrente.   

 • 3 måneders Nibor-rente med tillegg av 0,25 % på innskudd inntil 50 millioner kroner 
 • Daglige rentejusteringer 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis 
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 50 millioner kroner 

Bestill konto

Plasseringskonto med PT-rente

Plasseringskontoen med PT-rente har flytende rente. 

 • 1,70 prosent rente på innskudd inntil 50 millioner kroner 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis 
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 50 millioner kroner 

Bestill konto

Priser og betingelser

Renter Plasseringskonto PT rente Nom. rente Eff. rente
Innskudd inntil 50.000.000 kr 1,70% 1,71%
Innskudd over 50.000.000 kr (av saldoen som overstiger 50.000.000 kr) 0,01% 0,01%

Betingelser: 

 • 1,70 % rente på innskudd inntil 50 millioner kroner 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis 
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 50 millioner kroner

Ta kontakt med oss dersom dere har større innskudd enn 50.000.000 kroner som dere vurderer å plassere på konto. Gå til kontaktskjema

Renter Plasseringskonto Nibor rente
Innskudd inntil 50.000.000 kr Nibor 3 måneder + 0,25 % påslag
Innskudd over 50.000.000 kr (av saldoen som overstiger 50.000.000 kr) 0,01% nominell rente

Betingelser: 

 • 3 måneders Niobor-rente med tillegg av 0,25 % på innskudd inntil 50 millioner kroner 
 • Daglig rentejustering 
 • Rente kapitaliseres kvartalsvis
 • Uttak med 31 dagers varsel 
 • Maksimalt innskudd er 50 millioner kroner

Ta kontakt med oss dersom dere har større innskudd enn 50.000.000 kroner som dere vurderer å plassere på konto. Gå til kontaktskjema

Nettbank BedriftPriser (NOK)
Månedlig abonnementsavgift0,-
Betaling med KID1,-
Betaling med melding1,50,-
Betaling uten melding3,50,-
Overførsel egne konti0,-
Innbetaling fra utlandet Priser (NOK)
Innbetaling fra utland - beløp under 5000 NOK50,-
Innbetaling fra utland - beløp over 5000 NOK100,-

Oppgjørskontoen opprettes automatisk ved åpning av Plasseringskonto Offentlig, og har følgende betingelser:

 • Kvartalsvis kapitalisering av rentene
 • Mulig med dobbel godkjenning
 • Disponeres via Nettbank Bedrift
 • Ingen uttaksbegrensninger eller binding
Renter Oppgjørskonto Nom. rente Eff. rente
Innskudd inntil 8.000.000 kr 0,20% 0,20%
Innskudd over 8.000.000 kr (av saldoen som overstiger 8.000.000 kr) 0,01% 0,01%

Plasseringskonto passer for dere som:

 • Ønsker sikker plassering til god rente 
 • Kan akseptere at uttak skjer med minimum 31 dagers varsel (uttak via uttaksskjema) 

Banken kan avslå å opprette kontoen eller ta imot innskudd når saklig grunn foreligger. 

Fisker med glassbøye i hendene

Uttaksbegrensninger og bindingstid

Uttak fra kontoen skjer ved at administrasjonsansvarlig fyller ut og sender inn uttaksskjema. Uttaket vil bli overført til deres oppgjørskonto 31 dager etter at uttaksskjemaet er behandlet. Behandlingen vil normalt skje første virkedag etter at dere har sendt inn uttaksskjemaet.

Uttak med kortere varsling enn 31 dager kan ikke foretas.

Bestill uttak fra Plasseringskonto

Spørsmål og svar

Plasseringskonto Offentlig Nibor følger 3 måneders Nibor-rente med tillegg av en margin. Renten endrer seg derfor i takt med markedet. Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 måneders Nibor. De daglige reguleringene fremkommer på nettsidene til Oslo Børs. Gå til oversikt på oslobors.no

Banken sender hver måned ut en renteoversikt for kontoen.

Ved dobbel godkjenning er det to personer som godkjenner betalingen. Da oppnår man en sterkere kontroll av korrekt mottaker og mottakers konto, beløpsstørrelse osv. Det forutsetter at det er to eller flere som har tilgang til Nettbank Bedrift. 

Dersom dere ønsker dobbel godkjenning av betalinger ber vi om at dere tar kontakt med kundeservice på telefon 55 54 85 00 eller via kontaktskjema.

For Plasseringskonto Offentlig må uttak bestilles med minimum 31 dagers varsel. Uttak kan kun foretas ved at administrator fyller ut Uttaksskjema Plasseringskonto, og på uttaksdato overføres beløpet til deres oppgjørskonto. Deretter kan uttaket disponeres via Nettbank Bedrift. Det kan bestilles flere uttak, men kun ett per dag. Uttak fra Plasseringskonto Offentlig er gebyrfritt. 

I Nettbank Bedrift får dere oversikt over saldo på konti, mulighet til å ta ut transaksjonsoversikt og siste registrerte betalinger for oppgjørskontoen. I tillegg kan dere:

 • Utbetale til konto i Norge
 • Administrere konto
 • Inkludere fritt antall brukere
 • Logge på med BankID og BankID på mobil
 • Ha enkel eller dobbel godkjenning av betalinger

Vi gjør oppmerksom på at uttak fra Plasseringskonto Offentlig ikke skjer fra Nettbank Bedrift, det gjøres ved at administrator fyller ut og sender inn uttaksskjema Plasseringskonto minimum 31 dager før uttaket skal skje.

Logg inn i Nettbank Bedrift

Fyll ut søknad om Plasseringskonto. Ved åpning av Plasseringskonto Offentlig opprettes det også en oppgjørskonto. Dette fordi oppgjørskontoen er den eneste mulige oppgjørskontoen ved uttak fra Plasseringskonto Offentlig.