Bestefar med barnebarn på nakken

For deg som mottar pensjon

Her samler vi informasjon for deg som helt eller delvis har tatt ut pensjon eller er over 62 år og trolig kan ta ut en pensjon.

Mottar du pensjon er det ofte begrensninger på hvor mye du kan tjene ved siden av. Det gjelder typisk pensjoner slik som avtalefestet pensjon (AFP 62-67), uførepensjon og alderspensjon.

For de aller fleste vil det være slik at lønn er høyere enn pensjon og at du får mer i lønn mens du jobber enn det du taper i pensjon. Men det er viktig å være klar over at pensjonen i noen tilfeller blir redusert med livsvarig effekt.

Inntekt kan redusere din alderspensjon

Er du født i 1962 eller tidligere er det begrensninger på hvor mye du kan tjene samtidig som du tar ut full alderspensjon. Du kan lese mer om det i inntekt og alderspensjon og jobbe etter 67 år - hva skjer med pensjonen

Å jobbe på pensjonistlønn kan være en mulighet om du vil jobbe i offentlig sektor som alderspensjonist. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber ved siden av. Les mer om fordeler og ulemper med å jobbe på pensjonistlønn.

Inntekt kan redusere din AFP

Er du født i 1962 eller tidligere er det begrensninger på hvor mye du kan tjene samtidig som du tar ut AFP, som er en førtidspensjonsordning mellom 62 og 67 år

Har du full AFP er det et toleransebeløp på 30.000 kroner fra 2022 i kommune- og helsesektoren. Du kan lese mer om hvilken inntekt som gjelder og hvordan dette beregnes i inntekt og AFP

Inntekt kan redusere din uførepensjon

Du kan tjene penger selv om du er ufør. Men tjener du mer enn uføregraden din tilsier kan pensjonen bli redusert. Det du får i lønn vil utgjøre mer enn det uførepensjonen blir redusert med, men du bør være kjent med reglene. Du kan lese mer om det i inntekt og uførepensjon.

 

Lurer du på hvilken dato pensjonen din utbetales 

Alle pensjoner fra KLP utbetales senest den 20. i hver måned. I noen måneder utbetales pensjoner før den 20. Du kan se mer i oversikten over utbetalingsdatoer

   

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan jobbe for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.

Pensjonister i helsevesenet

Pensjonister kan jobbe i offentlig helsetjeneste under koronapandemien og motta både lønn og pensjon.

Pensjonister i  undervisningssektoren 

Pensjonister i undervisningssektoren kan jobbe i skoler og barnehager under pandemien for en pensjonistlønn på 300 kroner timen uten at AFP eller alderspensjonen blir redusert. Tiltaket gjelder fra 1. januar til 1. juli 2022. 

Utbetaling av pensjon

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får alderspensjon eller AFP utbetalt fra KLP, kan jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien. Det kan de gjøre uten at innmeldingen reduserer pensjonen fra KLP. Les pensjonister kan jobbe under pandemien uten å tape pensjon.

Alderspensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

AFP Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

Uførepensjon Det blir ikke trukket skatt i juni og det blir trukket halv skatt i desember.

Etterlattepensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

For de som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt i Norge, blir det også  trukket skatt i desember.

Oversikt over utbetalingsdatoer finne du her

På Min Side kan du se oversikt over dine egne pensjonsutbetalinger fra KLP. 

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

For at vi skal kunne utbetale pensjonen din til et kontonummer i utlandet må du ha en IBAN-konto og bankens Swift / Bic-kode. Gebyret du må betale er da 30 kroner per måned.

Dersom du ikke har IBAN / Swift / Bic-konto, er gebyret 100 kroner per måned.

Før vi kan starte utbetalingen til dette kontonummeret må du sende oss en bekreftelse fra banken din på at du eier eller disponerer denne kontoen. Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk skriftspråk.

Ved å logge deg inn på Min Side kan du enkelt endre kontonummeret ditt selv.

Hvis endringen er registrert innen den 6. i måneden, så vil utbetalingen den 20. kommer til rett konto. Et unntak for dette er i desember, da må det være registrert før den 1. i måneden.

Det kan være lurt å vente med å slette den gamle kontoen din til du har mottatt den første utbetalingen på ny konto.

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse. Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.

Les mer om pensjonsutbetaling og skatt.

KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Dersom du ønsker å øke skattetrekket ditt, kan du gjøre dette selv på Min Side.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

25.03.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

04.04.22

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du jobber til du har tilpasset deg levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.

norske penger i sedler og mynter

Betaler jeg skatt på pensjon?

02.06.22

Det er lav skatt på pensjon. Pensjon skattlegges som lønn, men satsene er lavere. Du kan dessuten få et stort skattefradrag for pensjon.