Bestefar med barnebarn i trillebår

Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Hver måned setter arbeidsgiveren din av penger til pensjon. Pensjon er noe du tjener opp gjennom hele yrkeslivet.

Offentlig tjenestepensjon

Om alderspensjon.

Når kan jeg ta ut pensjon?

Alle kan ta ut pensjon fra KLP og NAV når de fyller 67 år. Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Dersom du har særaldersgrense kan du ta ut alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen din. Da må summen av alderen din og medlemstiden i offentlig tjenestepensjonsordning være minst 85 år. I KLP er særaldersgrensene 60 eller 65 år  Minimumskrav for å ta ut pensjon er at du redusere stillingsandelen din med minst 10 prosentpoeng. Det går også an å gå av tidligere med avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en førtidspensjon for arbeidstakere som ønsker å trappe ned eller gå av helt, før de når aldersgrensen for stillingen sin. De fleste medlemmer i KLP kan få AFP fra de er 62 år.
Hvis du ikke er medlem i KLP i dag, men har vært det tidligere, les om mulighetene dine.

Hva får jeg?

Alle har rett på alderspensjon fra folketrygden (NAV). Hvis du er medlem i KLP eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning, får du dette i tillegg. Pensjonen fra NAV og KLP skal til sammen gi deg en garantert prosent av sluttlønn I dag kan du få 66 prosent av lønnen din når du går av med alderspensjon. For å få det må du ha full medlemstid i offentlige pensjonsordninger, fra KLP, SPK eller pensjonskasser. Medlemstid i disse blir lagt sammen. Hvor mye full medlemstid er, henger sammen med når du er født, fordi all pensjon justeres etter forventet levealder. Yngre må derfor belage seg på jobbe litt lenger enn dagens pensjonister for å få samme pensjon Husk også at "full opptjening" gjelder 100% gjennomsnittlig stillingsprosent i 30 år. .  Det kan også være du har hatt andre pensjonsordninger fra tidligere arbeidsforhold i det private. Det kommer på toppen, sammen med eventuell egen sparing.
Sjekk om du er, eller har vært, medlem i KLP, på Min Side.  Her kan du også finne ut av hvor mye du får i pensjon.

Dette må du gjøre for å få alderspensjon

  1. Sjekk når du kan ta ut pensjon
  2. Bli enig med arbeidsgiver om tidspunktet du ønsker å gå av med pensjon.
  3. Gå inn på Min Side og søk om alderspensjon fra KLP tre måneder før du ønsker å få pensjonen utbetalt. Du kan lese mer om søknadsprosessen på våre sider "søk om pensjon".

Kan jeg jobbe samtidig som jeg får pensjon?

Du kan jobbe uten at det påvirker pensjonen din, så lenge du jobber hos arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjon. Gjør du det meldes du inn i pensjonsordningen igjen og pensjonen din kan bli redusert. Hvis arbeidsgiveren din har en avtale om pensjonistvilkår, kan du kan likevel jobbe i det offentlige uten at det påvirker pensjonen din. Unntaket er sykepleiere og leger, som har egne regler.
Les mer om jobb og alderspensjon.

Nyttig informasjon

Bestefar med barnebarn i trillebår
Jobb og alderspensjon

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

02.07.19

Eldre kvinne sammen med hund i skogen
Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

09.09.19

Kvinne i huske foran fjord og fjell
Aldersgrenser i KLP

Aldersgrensen for stillingen din bestemmer når du kan ta ut alderspensjon.

17.06.19

Utbetalingsdatoer og skatt

Lurer du på hvilke datoer som gjelder for pensjonsutbetaling? Har du spørsmål om skatteregler?

Se datoer for pensjonsutbetaling

Les om pensjon og skatt

Spørsmål og svar

Som medlem i KLP kan du logge deg inn på Min Side og få en foreløpig beregning av KLP-pensjonen din. Her kan du også se hva du får fra NAV.  

Eventuell opptjeningstid fra Statens pensjonskasse er med, men opptjeningstid i andre offentlig pensjonskasser, slik som for eksempel Oslo Kommune er ikke med. Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler direkte fra Norsk Pensjon. De aller fleste pensjonsleverandører leverer informasjon til Norsk Pensjon.

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine.

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du senest kan gå av med alderspensjon.

Du kan ta ut alderspensjon inntil tre år før du når aldersgrensen for stillingen din. Den generelle aldersgrensen i KLPs pensjonsordning er 70 år. Noen yrker har også særaldersgrense som gjør at de kan gå av med alderspensjon før 67 år. Les mer om dette her.

Hvorvidt du velger å ta ut alderspensjonen fra NAV før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din. Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon i NAV, desto høyere blir pensjonen. Det er viktig å være obs på at det kan påvirke din totale pensjon ved at den blir lavere den dagen du slutter å jobbe, og tar ut pensjon fra KLP. Årsaken til dette er at KLP ikke kompenserer for at du startet uttak av pensjon fra NAV før du var 67 år.

Fra du fyller 67 år samordnes alderspensjonen med alderspensjonen du får fra NAV

Samordning betyr at vi reduserer pensjonen fordi du også får alderspensjon fra NAV. Alderspensjonen fra NAV utbetales i sin helhet. Dersom du har tatt ut alderspensjon fra NAV før du tar ut alderspensjon fra KLP, vil vi likevel beregne pensjonen fra KLP som om du tok ut pensjonene på samme tidspunkt. Eller sagt på en annen måte: Pensjonen fra KLP kompenserer ikke for at du har begynt å ta ut alderspensjonen fra NAV på en tidligere tidspunkt.

Alderspensjonen blir levealdersjustert. Det vil si at den årlige pensjonen blir redusert fordi levealderen i Norge øker.

Vær oppmerksom på at pensjonen din fra KLP kan bli lavere dersom du utsetter uttaket av alderspensjonen, særlig hvis du har opptjent full pensjon.

Inntekten din blir høyere, fordi lønn utgjør mer enn pensjon. Men vær oppmerksom på at dersom du har full opptjening (30 år) og fortsetter å jobbe kan den framtidige pensjonen din bli redusert.

Ja alderspensjonen, fra KLP er livsvarig. Pensjonen blir redusert eller kan stoppe om du begynner i en stilling som gir deg et nytt medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av full pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, meldes du ikke inn i pensjonsordningen til KLP og pensjonen din blir ikke redusert. Du kan jobbe på pensjonistvilkår om tariffavtalen tillater det og arbeidsgiveren ønsker å tilby det. Sjekk derfor med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.