KLP_BarnebarnBestemor_ute

Avtalefestet pensjon (AFP)

Er du født i 1962 eller tidligere, kan du få utbetalt AFP mellom 62 og 67 år. Er du født i 1963 eller senere, kan du få utbetalt AFP fra fylte 62 år, og livet ut.

Din AFP-ordning

Det er ulike regler for AFP, og hvilke regler som gjelder for deg kommer an på når du er født. Velg riktig alderskategori og få oversikt over hva som gjelder for deg.


Er du født i 1962 eller tidligere?

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere.

Din AFP


Er du født i 1963 eller senere?

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1963 eller senere.

Din AFP

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

Logg inn på Min Side

På Min Side kan du finne informasjon om pensjonen din.
Dette er noe av det du kan gjøre:

  • Estimere framtidig pensjon
  • Søke om pensjon
  • Se medlemstiden og opptjeningen din hos oss
  • Se pensjonsdokumenter og brev fra oss
  • Se oversikt over pensjonsutbetalinger
  • Endre kontonummer

Hvis du skal endre adressen din, må du ta kontakt med Folkeregisteret.

Logg inn