Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

Hva er nytt i offentlig tjenestepensjon?

For de som er født i 1963 eller senere

Alle som er født i 1963 og senere vil fra 2020 tjene opp alderspensjon etter endrede regler og komme inn i en ny AFP-ordning. Mange vil ha pensjonsopptjening både i dagens og i fremtidens pensjonsordning.

Les mer om alderspensjon fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere

 

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Tjenestepensjon er en pensjonsordning som arbeidsgiveren din betaler for. De som jobber i offentlig sektor har offentlig tjenestepensjon. Den kalles en bruttoordning fordi det er en nær sammenheng mellom tjenestepensjon Tjenestepensjon er pensjon betalt av arbeidsgiver. Den kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden  og folketrygden. Du får alltid alderspensjon fra folketrygden utbetalt, og tjenestepensjonen betaler resten opp til 66 % av sluttlønnen Sluttlønnen er den lønnen du har når du går av med pensjon. . Tjenestepensjonen beregnes ved å ta 66 % av lønnen og trekke fra en beregnet folketrygd. Denne beregningen kalles for samordning og er litt mer komplisert.

Les mer om samordning

Full opptjening for full pensjon

For å få rett til en samlet pensjon på 66 prosent, må du ha jobbet i offentlig sektor i 30 år, på heltid når du går av med alderspensjon. For å være litt mer presis må du ha jobbet i en stilling med rett til offentlig tjenestepensjon. Har du færre enn 30 år får du en forholdsvis andel av tjenestepensjonen.

Les mer om opptjening og hva som skjer med pensjonen om du slutter

Levealdersjustering gir lavere pensjon

I pensjonsreformen ble levealdersjustering innført. Siden vi lever lenger enn før må pensjonen deles på flere år. Levealdersjustering gjelder for både folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Alderspensjonen blir litt lavere for hvert årskull om de vil ta ut pensjonen fra samme tidspunkt som tidligere årskull. Du kan jobbe utover 67 år (pensjonsalderen) for å kompensere for levealdersjusteringen eller akseptere at pensjonen blir litt lavere som andel av lønnen.

Les mer om hvordan levealdersjusteringen gjennomføres

Individuell garanti sikrer de eldste med full opptjening

Har du full opptjening og er født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti. Om alderspensjonen din etter levealdersjustering og samordning blir lavere enn 66 prosent får du et garantitillegg som sikrer deg 66 prosent likevel. For årskullene 1959 – 1962 skal denne garantien fases ut, mens årskullene 1963 – 1967 får en kompensasjon basert på pensjonsgrunnlaget, opptjening før 2011 og årskullet.

Les mer om individuell garanti

Du kan få mindre fra tjenestepensjonen om du jobber etter 67 år

Noen får ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge utover 67 år. Mange får mindre enn de ville fått om de gikk av ved 67 år. Den enkle forklaringen er at de får mer i alderspensjon fra folketrygden (NAV) og at denne pensjonen gir 66 % av lønnen i pensjon. Da får de mindre fra offentlig tjenestepensjon (KLP).

Les mer om hva som skjer med pensjonen om du jobber etter 67 år

For de som er født i 1963 eller senere

Alle som har offentlig tjenestepensjon og som er født i 1963 eller senere vil tjene opp alderspensjon med endrede regler fra 2020. De får også en ny livsvarig AFP. Mange vil få pensjon både etter dagens regler og nye regler i fremtiden. 

Les mer om alderspensjon fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere

AFP 62-67 år

De som er født i 1962 eller tidligere kan også få AFP som er en førtidspensjon. Den kan du lese mer om her

Samuel Massie, Natalia Ebbesen og Arne Ulvolden

Hvilke valg om jobb og penger påvirker pensjonen din?

Gjennom livet står du ovenfor mange valg om jobb og penger. Du må velge det som føles riktig for deg, men det er lurt å være klar over at noen av dem vil påvirke pensjonen din. 

Se oversikten

Bli klokere på pensjon

Jobber du i offentlig sektor? Pensjon kan være vanskelig å forstå og ikke minst ha et aktivt forhold til. Vi vil gjerne hjelpe deg litt på vei, med å forklare hva pensjon er og hvordan du selv kan påvirke din økonomiske fremtid. 

Ta lynkurset i pensjon