Demning på fjellet vinter

Klimarisiko for ulike næringer

Klimaendringer og klimapolitikk vil med stor sannsynlighet påvirke økonomien og samfunnet i stor grad de kommende tiårene. Det gjør det viktigere enn noensinne å forstå hva klimarisiko er, hvordan du kan kartlegge det og inkludere det i virksomhetens målsetninger. Vet du hvilke faktorer som er en risiko for din næring?

Velg din næring

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her