Demning på fjellet vinter

Klimarisiko for ulike næringer

Klimaendringer og klimapolitikk vil med stor sannsynlighet påvirke økonomien og samfunnet i stor grad de kommende tiårene. Det gjør det viktigere enn noensinne å forstå hva klimarisiko er, hvordan du kan kartlegge det og inkludere det i virksomhetens målsetninger. Vet du hvilke faktorer som er en risiko for din næring?

Velg din næring

Workshop: Kom i gang med kartlegging av klimarisiko

KLP inviterer norske virksomheter til halvdags workshop med oppgaveløsing og diskusjoner rundt klimarisiko i forskjellige næringer. Slik ønsker vi å hjelpe flere i norsk næringsliv inn i klimarisiko-tankegangen. 

Les mer og meld deg på

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her