Miljø og klima

Verdens klimaendringer kan påvirke verdien av KLPs investeringer. Det er en av mange grunner til at KLP er opptatt av hvordan, vi som selskap, og næringslivet generelt, kan bidra til å møte de store klima- og miljøutfordringene verden står ovenfor.

Demning på fjellet vinter

Konsernsjef i KLP Sverre Thornes (t.v) og leder av ZERO Marius Holm
Konsernsjef i KLP Sverre Thornes (t.v) og leder av ZERO Marius Holm

Et felles løft

Et felles løft på tvers av landegrenser og organisasjoner er avgjørende for å stoppe klimaendringene og redde kloden. Se filmopptaket fra samtalen, om klimautfordringene, mellom lederne i KLP og miljøstiftelsen ZERO.

Se video

Samuel Massie (programleder og foredragsholder) guider elevene gjennom opplegget
Samuel Massie (programleder og foredragsholder) guider elevene gjennom opplegget

Fremtidsreisen

I samarbeid med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen og Norsk Klimastiftelse utvikler vi et undervisningsopplegg om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy. 

Bli med på fremtidsreisen

Nordlys over opplyst bro ved fjorden

Klima som en finansiell risiko

Verdens klimaendringer kan påvirke verdien av KLPs investeringer.

Les mer om klimarisiko

Mor og datter på tur i marka, står på hver sin side av en liten bekk.

Klimatiltak fra norske kommuner

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner.

Les om alle klimatiltakene her

Interessante artikler

KLPs klimarisikoekspert Lars Erik Mangset.
KLPs klimarisikoekspert Lars Erik Mangset

Klimarisiko-agendaen har kommet for å bli

Klimanettverket Næring for Klima fulgte godt med da KLPs klimarisikoekspert Lars Erik Mangset delte erfaringer rundt hvordan finansselskapet jobber med klimarisiko på Hotel Bristol i Oslo onsdag 18. september.

15.10.19

KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær under FNs klimakonferanse i Polen.
KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær under FNs klimakonferanse i Polen.

KLP blant topper på klimatoppmøte

FNs klimakonferanse i Polen er i full gang. KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær om hvilke muligheter investorer har til å ta grep om klimavennlige investeringer.

13.02.20

To små jenter som hopper paradis

Bidrar til vekst i kommune-Norge

Visste du at pensjonspengene bidrar til grønn omstilling og vekst i kommune-Norge?

02.01.20