Miljø og klima

Verdens klimaendringer kan påvirke verdien av KLPs investeringer. Det er en av mange grunner til at KLP er opptatt av hvordan, vi som selskap, og næringslivet generelt, kan bidra til å møte de store klima- og miljøutfordringene verden står ovenfor.

Demning på fjellet vinter

Interessante artikler

KLPs klimarisikoekspert Lars Erik Mangset.
KLPs klimarisikoekspert Lars Erik Mangset

Klimarisiko-agendaen har kommet for å bli

15.10.19

Klimanettverket Næring for Klima fulgte godt med da KLPs klimarisikoekspert Lars Erik Mangset delte erfaringer rundt hvordan finansselskapet jobber med klimarisiko på Hotel Bristol i Oslo onsdag 18. september.

KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær under FNs klimakonferanse i Polen.
KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær under FNs klimakonferanse i Polen.

KLP blant topper på klimatoppmøte

13.02.20

FNs klimakonferanse i Polen er i full gang. KLPs Håvard Gulbrandsen deltar i debatt med blant annet OECDs generalsekretær om hvilke muligheter investorer har til å ta grep om klimavennlige investeringer.

bygning fjell snø vann

Pensjonspengene er med på å bygge Norge

20.04.21

En stadig større andel av pensjonspengene dine investeres i Norge og bidrar til å utvikle lokalsamfunn og norsk næringsliv.