Mor og datter på tur i marka, står på hver sin side av en liten bekk.

Klimatiltak fra norske kommuner

| 01.06.19

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene fra 2019 her. 

KLPs klimapris 2020

Plusshus til topps i 2019

Nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg kommune er et plusshus som i løpet av sin levetid vil produsere mer energi enn det tar å bygge, drifte og til slutt rive bygget. Det førte til førsteplass i KLPs klimapris for kommunene i 2019. 

Se video om fjorårets vinnerbidrag: 

La deg inspirere

Hvordan ser verden ut i 2070 når de som er unge i dag skal gå av med pensjon? Som kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap har vi et langsiktig perspektiv og vi ønsker å bidra til en bedre samfunnsutvikling. Klimakrisen er den største utfordringen vi mennesker står ovenfor. Vi har alle et ansvar for å redusere klimagassutslippene, og det er spennende å se alle mulighetene som finnes i kommunene.

Derfor deler vi ut KLPs klimapris. Hensikten med prisen er ikke bare å belønne kommunene som er i gang med klimaomstillingen, men også å inspirere og motivere andre kommuner til å gjøre det samme. For å gjøre det enkelt å lese gjennom alle tiltakene, har vi delt bidragene inn i fem kategorier. 

Magasin med alle klimatiltakene

Vi har også samlet alle klimatiltakene i et nedlastbart magasin i PDF-format her.

Les mer om klimatiltakene

klimatiltak hvaler smart vann

Smart samfunn Hvaler

10.11.20

Hvaler kommune har installert smarte vannmålere i alle boliger i kommunen og etablert et smartgrid for vann.

Lagerbygg som ligger på bryggekanten

Med fjorden som veiviser

03.10.19

Eid kommune bruker varme fra fjorden til oppvarming og nedkjøling av offentlige bygg, næringsbygg og bosteder. Det bidrar til ren og billig varme og kjøling uten klimautslipp, med minimale inngrep i natur og miljø.