Mor og datter på tur i marka, står på hver sin side av en liten bekk.

Klimatiltak fra norske kommuner

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene her. 

Har du lyst til å nominere klimatiltak fra din kommune? Du kan nå sende inn bidrag til KLPs klimapris for kommunene 2020!

Om KLPs klimapris 2020

Kongsberg vant KLPs klimapris

Et plusshus-prosjekt med energilagring i hydrogen tok Kongsberg kommune til topps i KLPs klimapris 2019. 

KLPs klimapris for kommunene 2020

Ønsker du å nominere et eller flere klimatiltak fra din kommune? 

Nominer dine tiltak

La deg inspirere

Hvordan ser verden ut i 2070 når de som er unge i dag skal gå av med pensjon? Som kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap har vi et langsiktig perspektiv og vi ønsker å bidra til en bedre samfunnsutvikling. Klimakrisen er den største utfordringen vi mennesker står ovenfor. Vi har alle et ansvar for å redusere klimagassutslippene, og det er spennende å se alle mulighetene som finnes i kommunene.

Derfor deler vi ut KLPs klimapris. Hensikten med prisen er ikke bare å belønne kommunene som er i gang med klimaomstillingen, men også å inspirere og motivere andre kommuner til å gjøre det samme. For å gjøre det enkelt å lese gjennom alle tiltakene, har vi delt bidragene inn i fem kategorier. 

Les mer om klimatiltakene

klimatiltak hvaler smart vann

Smart samfunn Hvaler

Hvaler kommune har installert smarte vannmålere i alle boliger i kommunen og etablert et smartgrid for vann.

25.02.20

20180301_093444

Med fjorden som veiviser

Eid kommune bruker varme fra fjorden til oppvarming og nedkjøling av offentlige bygg, næringsbygg og bosteder. Det bidrar til ren og billig varme og kjøling uten klimautslipp, med minimale inngrep i natur og miljø.

03.10.19

Silhuett av menneske under stjernehimmel

KLPs klimapris for kommunene 2019

Vi i KLP er opptatt av klimaendringene og de utfordringene vi står overfor. Vi har alle et ansvar for å redusere klimagassutslippene, og det er spennende å se alle de mulighetene som finnes i kommunene. Derfor delte vi ut KLPs klimapris for første gang i 2019.

30.01.20