Lagerbygg som ligger på bryggekanten

Med fjorden som veiviser

Eid kommune bruker varme fra fjorden til oppvarming og nedkjøling av offentlige bygg, næringsbygg og bosteder. Det bidrar til ren og billig varme og kjøling uten klimautslipp, med minimale inngrep i natur og miljø.

Magasin med alle klimatiltakene

Vi har også samlet alle klimatiltakene i et nedlastbart magasin i PDF-format her.

Eid kommune har jobbet aktivt og målrettet med energisparing og klimagassreduksjon siden 90-tallet, og fjordvarmeanlegget anses å være deres viktigste satsing.

Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, beskriver prosjektet slik:

- Vi pumper opp sjøvann med cirka 10-graders temperatur fra 40-50 meters dyp, og distribuerer det i rørnettet rundt om til bygninger i hele Nordfjordeid sentrum. Der tar vi ut varmen gjennom lokale varmevekslere både varme og kjøling av fjordvannet slik at vi har 100 prosent ren, billig og enkel varme og kjøling som ikke gir noe klimautslipp og minimale inngrep i natur og miljø.

Eid kommune samordnet utbygging av distribusjonsnettet med bygging av ny gangvei og andre typer infrastruktur, som rørnett for vann, avløp, overflatevann, høyspentkabler og bredbåndfiber. Dette gjorde prosjektet effektivt, både økonomisk og fra et miljøperspektiv.

Ønsker å være gode forbilder for lokalsamfunnet

Eid kommune brukte fjordvarme-prosjektet til å nominere seg selv til KLPs klimapris for kommunene. I nominasjonsbeskrivelsen forklarer kommunen at hensikten med fjordvarmeanlegget har vært å øke bruken av fornybar energi, og samtidig skape positive ringvirkninger i det lokale næringslivet.

Kommunen bruker selv fjordvarme til oppvarming og nedkjøling av alle kommunale bygg på Nordfjordeid. Ved å være gode forbilder, ønsket de å inspirere andre bygningseiere til å benytte miljøvennlig oppvarming og kjøling i egne bygg.

Våren 2019 er i alt 57 varmepumper tilknyttet fjordvarmeprosjektet i drift, som til sammen leverer omtrent 14,3 GWh varme per år til offentlige bygg, næringsbygg og bosteder.

Viser at mindre kommuner også kan være i front

I nominasjonen skriver kommunen at de opplever at det ofte er et stort gap mellom de største byene og distriktene når det kommer til ambisjoner og konkrete mål i klimaarbeidet. Gjennom blant annet Fjordvarme-prosjektet, ønsker Eid kommune å vise at det er mulig for mindre kommuner å være veivisere i klimaarbeidet.

I tillegg oppfordrer Eid andre fjord-kommuner langs kysten til å vurdere fjordvarme.

"Det er både praktisk mogleg, god klimapolitikk og finansielt lønnsomt å bygge ut fjordvarmeanlegg langt fleire stader langs heile kysten av Noreg med tilgang til rimeleg fjordkjøling," skrev kommunen i sitt bidrag til KLPs klimapris.

Flere energitiltak fra kommunene