klimatiltak hvaler smart vann

Smart samfunn Hvaler

Hvaler kommune har installert smarte vannmålere i alle boliger i kommunen og etablert et smartgrid for vann.