bygning fjell snø vann

Reiseliv

Reiselivsnæringen er utsatt for klimarisiko på flere områder, både direkte gjennom endret, og gjennom endringer i reguleringer, og mulige endringer i reisevaner og omdømme.

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her

Fysisk risiko

Klimaendringer kan gi store effekter for det snøbaserte reiselivet. Norske skidestinasjoner vil trolig være mer snøsikre enn mange skisteder i Alpene, men også i Norge vil mindre snø og mer ustabile vintre kunne føre til betydelige utfordringer for skiturismen.

At antallet dager med gode snøforhold er tilstrekkelig høyt, er avgjørende for økonomien i alpin skiturisme. Skisentre kan møte dårlige snøforhold med økt produksjon av kunstsnø, men dette medfører økte kostnader.

Attraktiviteten ved «Syden-ferie» kan bli påvirket negativt når hetebølger inntreffer hyppigere og mer intenst i områder der nordmenn gjerne ferierer.

Overgangsrisiko

Økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet.

En eventuell effekt av dette på turistnæringen vil styres av sluttkonsumentenes betalingsvillighet, ettersom disse kostnadene vil videreføres til dem.

Cruise er en annen sektor som vil bli påvirket, gjennom reguleringer på utslipp og/eller lokale begrensninger på anløp.

Det er lite trolig at klimareguleringer alene vil ha en nevneverdig påvirkning på cruisenæringen, men lokale reguleringer som delvis er begrunnet med klimahensyn, og delvis med lokale miljøhensyn, kan få stor betydning.

Restriksjoner og/eller forbud mot forurensende skip og krav om
landstrøm er eksempler.

Mer fritid, sammen med økt kjøpekraft (ikke minst hos store befolkningsgrupper i Asia) tilsier at reiselivsnæringen vil oppleve et voksende marked.

Selv om andre klimagassutslipp går ned, vil turisme derfor trolig utgjøre en økende andel av de totale utslippene. Dette kan over tid gi større press mot næringen.

Dersom store kundegrupper velger å fly mindre, kan det medføre lavere omsetning. På den annen side kan det tenkes at norske forbrukere velger å gjøre større deler av fritidskonsumet sitt mer «kortreist».

Last ned rapporten "Hvordan møte klimarisiko"

I samarbeid med Norsk klimastiftelse, har vi laget en rapport med hensikt om å hjelpe ulike bransjer i gang med sin klimarisikovurdering. 

Last ned