Fjellformasjon under rosa himmel

Vårt arbeid med klimarisiko

Klimaendringer, og handlinger samfunnet gjør for å nå klimamålet, kan innebære finansiell risiko. Vi kaller dette klimarisiko. I hovedsak innebærer det muligheten for at våre investeringer kan synke eller øke i verdi.

Last ned rapport

Denne risikoen kan være ekstremvær, at selskaper ikke henger med på teknologiutviklingen eller at de ikke er i stand til å tilpasse seg nytt klimaregelverk. Selskaper som derimot er tilpasningsdyktige og som finner muligheter i den grønne omstillingen kan høste finansielle gevinster.  

Både myndigheter og næringslivet jobber med å bedre forstå hva klimarisiko er og hvordan det kan inntreffe. KLP er derfor en aktiv pådriver for at selskaper skal begynne arbeidet med å kartlegge sin klimarisiko, og vi bidrar til kunnskapsutvikling på området.  

I KLPs egen virksomhet jobber vi systematisk for å få bedre kompetanse om klimarisiko, ved å utvikle bedre data, verktøy og kunnskap om klimarisikoanalyse. Klimarisiko må håndteres allerede i dag, og vi jobber med å integrere klimarisiko i alle relevante risikofunksjoner i selskapet.

Hva er klimarisiko?

Klimarisiko handler om hvordan din virksomhet og lønnsomhet kan bli påvirket av endringer i klima og klimapolitikken i de kommende tiårene. Ved å vurdere din virksomhet sin posisjon og tilpasningsevne i ulike fremtidsscenarioer, får du et grunnlag for å vurdere hvilke risikofaktorer og muligheter som kan påvirke ditt selskap.

Fortsatt ikke helt sikker på hva klimarisiko er? 
Les "Klimarisiko kort fortalt" 

 

Hvordan komme i gang med kartlegging av klimarisiko?

Det stilles stadig strengere krav til selskaper om å rapportere klimarisiko for sin virksomhet. I flere land er det allerede lovpålagt, og i Norge jobber blant annet Finanstilsynet med å utvikle tilsynsverktøy for å følge opp klimarisiko. I kartleggingen av klimarisiko, må du på den ene siden ta høyde for fysiske klimaendringer, og på den andre reguleringer, politiske vedtak og nye markedsforhold på veien mot et lavutslippssamfunn.

Så, hvor skal du begynne når du skal kartlegge klimarisiko for din virksomhet?

Hvordan tilnærme deg klimarisiko-kartlegging 

Hvilke risikoer er min virksomhet utsatt for?

Norsk næringsliv vil bli påvirket av både klimaendringer og klimapolitikk.

For noen næringer er fysiske klimarelaterte forhold helt sentralt, for andre næringer betyr lovendringer og reguleringer mer. Her kan du lese om typiske risikoområder for din næring.

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her

Hvorfor er KLP opptatt av klimarisiko?

KLP har vært kommune og helse-Norges pensjonsselskap i 70 år. Jobben vår er å se inn i fremtiden.

Som stor investor i mange selskaper og sektorer føler vi ansvar for å bidra til å øke bevisstheten rundt og kompetanse om klimarisiko. Derfor har vi bidratt i utarbeidelsen av rapporten "Hvordan møte klimarisiko?" sammen med Norsk Klimastiftelse, og arrangerer workshoper for næringslivsaktører som ønsker å komme i gang.