Fjellformasjon under rosa himmel

Klimarisiko

Selskaper som ignorerer klimautfordringene vil kunne miste kunder og investorer. De kan også bli skattlagt hardere, og kan bli utsatt for søksmål. Derfor er det viktig å komme i gang med å kartlegge klimarisikoen din virksomhet står overfor.

I KLP forholder vi oss til klimarisiko hver dag gjennom investeringene vi gjør. Du kan lese mer om klimarisiko for næringslivet i rapporten "Hvordan møte klimarisiko?".

Last ned rapport

Hva er klimarisiko?

Klimarisiko handler om hvordan din virksomhet og lønnsomhet kan bli påvirket av endringer i klima og klimapolitikken i de kommende tiårene. Ved å vurdere din virksomhet sin posisjon og tilpasningsevne i ulike fremtidsscenarioer, får du et grunnlag for å vurdere hvilke risikofaktorer og muligheter som kan påvirke ditt selskap.

Fortsatt ikke helt sikker på hva klimarisiko er? 
Les "Klimarisiko kort fortalt" 

Hvordan komme i gang med kartlegging av klimarisiko?

Det stilles stadig strengere krav til selskaper om å rapportere klimarisiko for sin virksomhet. I flere land er det allerede lovpålagt, og i Norge jobber blant annet Finanstilsynet med å utvikle tilsynsverktøy for å følge opp klimarisiko. I kartleggingen av klimarisiko, må du på den ene siden ta høyde for fysiske klimaendringer, og på den andre reguleringer, politiske vedtak og nye markedsforhold på veien mot et lavutslippssamfunn.

Så, hvor skal du begynne når du skal kartlegge klimarisiko for din virksomhet?
Hvordan tilnærme deg klimarisiko-kartlegging 

Hvilke risikoer er min virksomhet utsatt for?

Norsk næringsliv vil bli påvirket av både klimaendringer og klimapolitikk.

For noen næringer er fysiske klimarelaterte forhold helt sentralt, for andre næringer betyr lovendringer og reguleringer mer. Her kan du lese om typiske risikoområder for din næring.

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her

Hvorfor er KLP opptatt av klimarisiko?

KLP har vært kommune og helse-Norges pensjonsselskap i 70 år. Jobben vår er å se inn i fremtiden.

Som stor investor i mange selskaper og sektorer føler vi ansvar for å bidra til å øke bevisstheten rundt og kompetanse om klimarisiko. Derfor har vi bidratt i utarbeidelsen av rapporten "Hvordan møte klimarisiko?" sammen med Norsk Klimastiftelse, og arrangerer workshoper for næringslivsaktører som ønsker å komme i gang.