Elbil ladekabel

Elbil-forsikring

Har du jobb med pensjon i KLP fortjener du det beste. Derfor har vi laget en egen bilforsikring for deg som kjører elbil.

 • Skreddersydd for deg som har elbil og du er bedre dekket mot skader på batteri, elmotor/generator, ladekabel eller hvis elbilen går tom for strøm.
 • 50 % startbonus og superrask bonusopptjening til 75 %
 • Ingen bonustap ved skade mens bilen står parkert (gjelder dekningen Kasko Maks)
Sjekk pris og bestill

Hva dekker de ulike forsikringene?

Hva er inkludert? Ansvar Delkasko Kasko Kasko Maks
+ Ansvar v v v v
Dekker erstatningsansvar ved skade på annen bil eller personskade - i henhold til bilansvarsloven
+ Rettshjelp v v v v  
Du får dekket utgifter til juridisk bistand (advokat, retten og sakkyndige) - inntil 100 000 kroner, når du er part i en tvist som eier/bruker av bilen.
+ Ulykke v v v v
Dekker ulykkesskader på fører- og passasjerer:
- Inntil kr 200.000 ved invaliditet
- Inntil kr 100.000 ved død
+ Glass, tyveri, brann   v v v

Glass: Dekker bruddskade på glassruter og glasstak/panoramatak.
Brann: Vi dekker skade på elbil/batteri og eiendeler i bil ved brann, lynnedslag, eksplosjon og kortslutning.
Tyveri: Vi dekker tyveri av elbilen, og eiendeler i elbilen, samt hærverk ved forsøk på tyveri.

+ Veihjelp   v v v
Du får hjelp ved problemer langs veien eller andre uhell. Du får hjelp når du har problemer med elbilen langs veien, - når den går tom for strøm eller andre uhell, den står parkert eller er hjemme. Du få transport av elbil til verksted, ladestasjon eller reparasjon på stedet. I tillegg får du og din familie transport til hjemsted eller dit du skal reise, samt leiebil ved behov.
+ Skade på egen bil - Kasko     v v
Du får dekker skader på elbilen/batteri og eiendeler i bilen, som skyldes sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk, og andre ytre skader.
+ Leiebil     15 dager 30 dager    
Kasko: Leiebil i inntil 15 dager.
I stedet for leiebil, kan du få kompensasjon på 250 kroner per dag.
Maks: Leiebil i inntil 30 dager.
Dersom det ikke er tilgjengelig elbil etter skade, vil du få refundert utgifter til drivstoff og bompenger.
+ Barneulykke       v
For barn under 15 år er sum for medisinsk invaliditet utvidet fra 200.000 kroner til 1 million kroner.
+ Utvidet dekning Maks       v
Maskinskade/skade på batteri og drivverk.
Du får i tillegg dekket andre uforutsette skader på batteri, drivverk (elmotor/generator), og tilhørende elektronikk, inntil elbilen er 12 år.

Andre fordeler:
 • Ingen egenandel ved veihjelp
 • Du får dekket leiebil i inntil 30 dager etter skade som dekkes av forsikringen (utvidet fra 15 dager)
 • Dekker bilnøkkel/nøkkelkort som er mistet, stjålet eller ødelagt inntil 10.000 kroner (egenandel 500 kroner) 
 • Fabrikkny bil dersom bilen blir totalskadet før den er 3 år gammel
 • Fastmontert tilleggsutstyr er utvidet fra 10.000 til 20.000 kroner
 • Parkeringsskade: du får ikke bonustap ved parkeringsskade hvis skaden er forvoldt av ukjent person (dekkes under kaskodekningen før bilen er 8 år og inntil 30.000 kroner).
Vilkår Ansvar Delkasko Kasko Kasko Maks

Fordeler med elbil-forsikring

Du får trygghet for at du er dekket for skader som gjelder spesielt for elbiler, i tillegg til skader som gjelder for alle biler.

Veihjelp ved flatt batteri

 • Du får hjelp når du har problemer med elbilen langs veien, - når den går tom for strøm eller andre uhell, den står parkert eller er hjemme.  
 • Du få transport av elbil til verksted, ladestasjon eller reparasjon på stedet. 
 • Du og familien din får transport til hjemsted eller dit du skal reise (innenfor Norden), samt leiebil ved behov.     

Skade på batteri

 • Du får dekket skader på batteri som skyldes brann, eksplosjon/kortslutning i batteriet, sammenstøt, utforkjøring og andre ytre skader (avhengig av hvilke dekning du har valgt). 

Skader på og tyveri av ladekabel

 • En ladekabel kan koste opp mot 20.000 kroner. Ladekabelen omfattes av bilforsikringen og er dekket for tyveri, brann og andre ytre skader.

Leiebil 

 • Dersom det ikke er tilgjengelig elbil etter skade, vil du få refundert utgifter til drivstoff og bompenger.

Utvidet dekning Kasko Maks

Med toppdekning Maks, vår beste dekning -  får du i tillegg dekket andre uforutsette skader på batteri, drivverk (elmotor/generator), og tilhørende elektronikk, inntil elbilen er 12 år.

Meld skade og tyveri

Logg inn på Min side for å melde en skade eller et tyveri. Her kan du laste opp vedlegg, og se status på saken.

Du kan også melde skade ved å ringe oss på 55 54 85 00.

Meld skade og tyveri