Lekebiler

Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgift betaler du til forsikringsselskapet ditt, sammen med kjøretøyforsikringen din.

Kjøp og salg av kjøretøy

Selger og kjøper av et kjøretøy må alltid levere salgsmelding (melding om eierskifte). Du som kjøper må i tillegg omregistrere kjøretøyet før du kan bruke det.

Salgsmelding og omregistrering av kjøretøy hos Statens vegvesen

Har du solgt kjøretøyet din?

Hvis kjøretøyet er solgt, trenger du ikke lenger forsikring på det. Du betaler kun trafikkforsikringsavgift for perioden du eide kjøretøyet. 

Du finner mer informasjon om kjøp, salg og omregistrering på Vegvesenets nettsider

Skal du avregistrere kjøretøyet ditt?

Når du avregistrerer kjøretøyet ditt, opphører både ansvarsforsikringen og trafikkforsikringsavgiften automatisk.

Les mer på Vegvesenets nettside.

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at kjøretøyet ikke er forsikret og blir avskiltet i en veikontroll.

Flytte eller si opp forsikringen

Trafikkforsikringsavgiften vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye.