Leiebil på ferie

Hva er bonus?

Bonus er en belønning du får for skadefri kjøring. Har du høyere bonus, får du lavere pris på bilforsikringen. 
Hos oss mister du maks 10 % bonus ved skade på bil eller motorsykkel.
Les mer om hva bonus betyr for deg.

Har du ikke forsikret bilen?
Sjekk pris nå

Sjekk pris

Bonus betyr i praksis en rabatt. Jo høyere bonus du har, jo mindre betaler du for bilforsikringen din.

Rask opptjening av bonus

Har du aldri hatt bil før, får du 60 % startbonus. Bonusen øker 10 % for hvert år du kjører skadefritt, frem til 70 %. Etter ytterligere ett år, får du 75 % bonus. 

Dersom du allerede har en bonus, benytter vi denne. Har du hatt 70 % bonus i seks måneder eller mer, får du automatisk 75 % første år hos oss. 

Bonus fra annet selskap

Når du flytter forsikringen til KLP, henter vi bonusen fra selskapet du har hatt bilforsikring i, og ber dem bekrefte korrekt bonus. Dersom bonusen avviker fra det du har oppgitt, korrigerer vi den. Vi henter også bonus når du kjøper ny bil og bestiller forsikring hos oss. 

Eieren av bonusen er alltid den personen som eier kjøretøyet.
Du kan overføre bonus fra ektefelle eller samboer.
Du kan ikke arve eller få overført bonus fra foreldre eller barn. 

Når mister du bonus?

Som hovedregel mister du bonus dersom skaden fører til utbetaling fra forsikringsselskapet.
Hos oss mister du maks 10 % bonus ved skade på bil eller motorsykkel. 
Hvis du har hatt 75 % bonus i minimum seks år, mister du ikke bonuspoeng ved første skade, men du vil starte på 75 % første år igjen.

Etter en skade som gjør at du mister bonus, øker prisen på forsikringen fra første fornyelse av forsikringsavtalen etter skaden.

Bonus vil bli foreldet etter tre år, dersom du ikke benytter den.

Du mister ikke bonus ved

  • brann
  • tyveri
  • skade på glassrute
  • redning eller veihjelp
  • kollisjon med dyr

Du mister heller ikke bonus ved skade når bilen står parkert og du har Kasko Maks. 

Kan det lønne seg å ikke bruke forsikringen?

I noen tilfeller kan det lønne seg å ikke bruke bilforsikringen etter en skade, men i stedet betale verkstedregningen selv. Tar du regningen selv, beholder du den bonusen du har opparbeidet deg.

Relevante artikler

KLP_mann_bil

10 tips for godt bilhold

13.12.23

Det å eie bil betyr for mange frihet og mobilitet, men det er også et stort ansvar. En bil må vedlikeholdes og innebærer en del faste kostnader. Vi har samlet ti gode tips til deg som har bil, som kan gjøre både vedlikeholdet og økonomien litt lettere.

Bil parkert i høstmiljø

Slik kan du unngå skader på bilen din

05.07.23

Sjekk hvordan du kan unngå at bilen blir skadet eller stjålet.