Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Slik kan du unngå skader på bilen din

Sjekk hvordan du kan unngå at bilen blir skadet eller stjålet. 

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Det samme gjelder for den som med ditt samtykke er ansvarlig for bilen. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Vedlikehold og bruk

 • Bilen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand.
 • Gjenstander skal sikres forsvarlig.
 • Bilen skal ikke overbelastes.
 • Behandling og vedlikehold av bilen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til gjeldende bestemmelser i lov og forskrift.
 • Fabrikantens serviceintervaller skal overholdes.

Førerkort

Føreren av bilen skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester som myndighetene krever for den klasse- og type motorvogn det gjelder.

Øvelseskjøring

Under øvelseskjøring skal elev og ledsager oppfylle gjeldende bestemmelser fastsatt i lov/forskrift om lovlig øvelseskjøring.

Nøkler

 • Nøkler skal oppbevares atskilt fra bilen når denne forlates og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Eier eller rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler som ikke er i bruk eller sørge for at disse er innelåst i bygning eller rom i bygning.
 • Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert dersom nøkler er kommet på avveie.

Vognkort

 • Vognkortets del 2 skal oppbevares atskilt fra kjøretøyet og på en slik måte at det ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Tap av vognkort skal meldes umiddelbart til trafikkstasjon.

Tyverisikring

 • Motorvogn skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den. Nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra motorvognen.
 • I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være i denne så lenge tenningsnøkkelen befinner seg der.
 • Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst bygning, rom i bygning eller i motorvogn.
 • Ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor motorvogn (garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i fellesrom/ - bod) skal være fastlåst/ - boltet til vegg, tak eller gulv.
 • Følgende gjenstander skal befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer når motorvognen forlates: Mobiltelefon ('lommetelefon') eller telefon som med enkle håndgrep også kan brukes separat, uten tilknytning til anlegg fast montert i motorvognen, løse datamaskiner og tilbehør, kamerautstyr, ting av edelt metall, perler, edelstener og pels.
 • Om natten, i tiden fra man setter motorvognen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen, og i alle tilfeller i tiden mellom kl 00.00 og kl 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på motorvognens tak.

Sikring av fører og passasjer

 • Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte eller annen påbudt sikring i henhold til gjeldende bestemmelser i lov/forskrift.
 • Bilen skal være utstyrt med godkjent refleksvest som er lett tilgjengelig fra førerplass. Ved nødstans skal vesten brukes når fører beveger seg utenfor motorvognen.