Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Slik kan du unngå skader på bilen din

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Det samme gjelder for den som med ditt samtykke er ansvarlig for bilen. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

default-klp-img

Nå får du enda bedre bilforsikring hos oss!

Vi synes du fortjener det beste, så nå har vi laget en enda bedre bilforsikring til deg. I tillegg til den lave prisen som holder seg stabil over tid, og markedets raskeste bonusopptjening, får du nå maks 10 % bonustap ved skade! Prøv vår hurtigprisberegner og bestill bilforsikring i dag.

Beregn pris og bestill forsikring

Vedlikehold og bruk

 • Bilen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand.
 • Gjenstander skal sikres forsvarlig.
 • Bilen skal ikke overbelastes.
 • Behandling og vedlikehold av bilen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger og i henhold til gjeldende bestemmelser i lov og forskrift.
 • Fabrikantens serviceintervaller skal overholdes.

Førerkort

Føreren av bilen skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester som myndighetene krever for den klasse- og type motorvogn det gjelder.

Øvelseskjøring

Under øvelseskjøring skal elev og ledsager oppfylle gjeldende bestemmelser fastsatt i lov/forskrift om lovlig øvelseskjøring.

Nøkler

 • Nøkler skal oppbevares atskilt fra bilen når denne forlates og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Eier eller rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler som ikke er i bruk eller sørge for at disse er innelåst i bygning eller rom i bygning.
 • Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert dersom nøkler er kommet på avveie.

Vognkort

 • Vognkortets del 2 skal oppbevares atskilt fra kjøretøyet og på en slik måte at det ikke kan benyttes av uvedkommende.
 • Tap av vognkort skal meldes umiddelbart til trafikkstasjon.

Tyverisikring

 • Motorvogn skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den. Nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra motorvognen.
 • I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være i denne så lenge tenningsnøkkelen befinner seg der.
 • Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst bygning, rom i bygning eller i motorvogn.
 • Ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor motorvogn (garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i fellesrom/ - bod) skal være fastlåst/ - boltet til vegg, tak eller gulv.
 • Følgende gjenstander skal befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer når motorvognen forlates: Mobiltelefon ('lommetelefon') eller telefon som med enkle håndgrep også kan brukes separat, uten tilknytning til anlegg fast montert i motorvognen, løse datamaskiner og tilbehør, kamerautstyr, ting av edelt metall, perler, edelstener og pels.
 • Om natten, i tiden fra man setter motorvognen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen, og i alle tilfeller i tiden mellom kl 00.00 og kl 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på motorvognens tak.

Sikring av fører og passasjer

 • Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte eller annen påbudt sikring i henhold til gjeldende bestemmelser i lov/forskrift.
 • Bilen skal være utstyrt med godkjent refleksvest som er lett tilgjengelig fra førerplass. Ved nødstans skal vesten brukes når fører beveger seg utenfor motorvognen.