Bebyggelse i Bergen, Norge.

Sjekk hvordan pensjonspengene er investert i ditt lokalsamfunn

Pensjonspengene skal ikke bare vokse til fremtidens pensjonister trenger dem. De skal også bidra til positiv utvikling i hele Norge. Nå kan du selv se hvordan pensjonspengene er investert i din kommune. 

Det viktigste KLP gjør er å sikre en trygg og god pensjon for alle nåværende og fremtidige pensjonister til en lavest mulig pris. Men visste du at pensjonspengene samtidig er med å finansiere skoler, barnehager og idrettsanlegg over hele landet? Eller at de er med på å skape fremtidens næringer i Norge gjennom investeringer i såkornfond?  

KLP forvalter rundt 870 milliarder pensjonskroner, og av disse er over 320 milliarder investert lokalt i Norge.  

Disse pengene er investert i alt fra kjøpesentre og kontorlokaler til aksjer og obligasjoner (gjeldsbrev), fra grønn energi til gründerbedrifter. I tillegg er mye penger lånt ut for å realisere kommunale prosjekter, blant annet veier, idrettsanlegg og kulturhus. På den måten skaper pensjonspengene blant annet nye arbeidsplasser, nytt næringsliv, høyere tempo i det grønne skiftet og bedre tilbud for barn og unge. 

Nå kan du enkelt se selv hvordan pensjonspengene i KLP er investert rundt omkring i norske kommuner. I kartet under kan du finne hvordan pensjonspengene er investert i din kommune. 

 

Se hvor pensjonspengene er plassert i Norge

Kartet viser alle kommuner pensjonspengene er investert i. Klikker du på en rød prikk får du opp et diagram som viser hvordan investeringene er fordelt i den valgte kommunen. Under grafen er listen over alle investeringene. Hvis du er interessert i en eller flere spesielle investeringstyper kan du bruke menyen til venstre. Da vil kun de kommunene som har investeringer av den typen du har valgt dukke opp på kartet.

Skjermbilde 2022-10-26 kl. 13.32.15

Norges første paraidrettssenter

Ranheim aktivitetshall i Trondheim  satser på inkludering, og huser Norges første paraidrettssenter. Prosjektet er finansiert av KLP Banken.

Bli med inn i Norges første paraidrettssenter

Ole Magnus Skisland 2

Ny flerbrukshall med klubbhus

Nordstrand Idrettsforening i Oslo ferdigstilte sin nye flerbrukshall og klubbhus i 2018. Et stort og kostbart byggeprosjekt som er fullfinansiert av KLP Banken.

Daglig leder forteller om prosessen

Fremtidens næringer

Nordkyn_cafe_web

Pensjonspengene bidrar til tilrettelagte arbeidsplasser

18.08.23

KLP forvalter pensjonen til ansatte i kommune- og helse-Norge, men pengene skal ikke bare vokse til pensjonistene trenger dem. De skal også bidra til å skape gode samfunn, slik de har gjort i Kjøllefjord, der Nordkyn Vekst har blitt et samlingspunkt for hele byen.

Probotic Nor Maritime Service AS
Probotic Nor Maritime Service AS

Pensjonspengene gir renere fiskeoppdrett

09.04.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, kan KLP både skape fremtidens arbeidsplasser i kommunene og løse små og store samfunnsproblemer. Et sånt oppstartselskap er Probotic. De bidrar i tillegg til en renere oppdrettsnæring, både for fisken, oppdretteren og miljøet.

Vindmølle

Pensjonspengene skaper grønn energihandel

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP både nye smarte løsninger og fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Oppstartsselskapet Green Power Hub skal gjøre det lett å sikre at strømmen i veggen er fornybar. 

 

Minuendo ørepropper

Pensjonspengene reduserer hørselskader

15.02.22

KLP investerer noe av pensjonspengene i gründerbedrifter og dermed i fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Det bidrar samtidig til å løse store og små problemer. Eksempelvis skal gründerbedriften Minuendo skal bekjempe hørselskader med verdens første HIFI hørselvern.

C-FEED teknologi

Pensjonspengene fôrer opp maten vår

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et eksempel er selskapet C-FEED, som bidrar til å øke verdens matproduksjon ved å dyrke helt naturlig fôr til oppdrettsfisk. 

Alejandro Oyarce Barnett, HyStar

Grønnere fremtid med utslippsfri hydrogen

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene og bidrar til det økt bærekraft. Et sånt oppstartsselskap er HyStar som springer ut fra SINTEF. De skal produsere grønn hydrogen i stor skala.