Probotic Nor Maritime Service AS
Probotic Nor Maritime Service AS

Pensjonspengene gir renere fiskeoppdrett

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, kan KLP både skape fremtidens arbeidsplasser i kommunene og løse små og store samfunnsproblemer. Et sånt oppstartselskap er Probotic. De bidrar i tillegg til en renere oppdrettsnæring, både for fisken, oppdretteren og miljøet.

Såkorn og KLP

Et såkornfond er et investeringsfond som finansierer oppstarts- eller gründerbedrifter. For KLP er det et samfunnsansvar å bidra til ny vekst, arbeidsplasser og konkurransekraft i norsk næringsliv. I løpet av de nærmeste årene er planen å investere en milliard kroner i utviklingsmiljøer flere steder i landet.

Bilde av mære for fiskeoppdrett
Undervannsdrone fra Probotic.

Mikkel Pedersen fikk ideen etter å ha jobbet i flere år med notvaskere og fjernstyrte undervannsfarkoster i oppdrettsnæringen. Han så at rengjøring av notene var et risikofylt og tidkrevende arbeid som stresset fisken i merdene. Gjengrodde noter fører til redusert oksygentilførsel og dårligere vannkvalitet for fisken. Rengjøringen koster bransjen mer enn én milliard kroner årlig, og dagens metode med høytrykksspyling blåser alger og groer rett inn i merdene. Dette skaper mye stress og ubehag for fisken, og er trolig årsak til blant annet gjellesykdommer hos oppdrettsfisk.

Skånsom for fisken

Sammen med makker Rune Hansen etablerte Mikkel Pedersen selskapet Probotic, som utvikler en undervannsdrone som daglig børster alger og groe av notas før de rekker å feste seg. Det er en innovativ, bærekraftig og kostnadseffektiv måte å rengjøre nøtene på, som er skånsom for fisken. Prinsippet er det samme som for en robotgressklipper, men å utvikle en drone som opererer under vann er mye mer komplisert på grunn av omgivelsene. Både vann, strøm, vind og fisk påvirker dronens ferd. Dronen finner selv veien tilbake til dockingstasjonen når den har behov for lading.

Stor interesse

To driftige karer fra Narvik med ukuelig pågangsmot og tro på ideen sin har allerede signert avtaler med flere aktører i havbruksnæringen, og opplever en voldsom interesse for undervannsdronen. Visjonen til Probotic er å bidra til en mer bærekraftig fremtid, og undervannsdronen kan bli et viktig skritt på veien mot en renere matproduksjon.

Dette driver pensjonspengene med

Vi i KLP er ikke bare opptatt av at pensjonspengene skal vokse, men også at de skal skape positive endringer mens de vokser. Å bidra til ny vekst i norsk næringsliv er et viktig mål for oss, og derfor investerer vi blant annet i gründerbedrifter gjennom en rekke norske såkornfond. På denne måten finansierer vi bedrifter i en oppstartsfase som trenger penger for å sette idéene sine ut i livet.

Andre spennende prosjekter

C-FEED teknologi

Pensjonspengene fôrer opp maten vår

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et eksempel er selskapet C-FEED, som bidrar til å øke verdens matproduksjon ved å dyrke helt naturlig fôr til oppdrettsfisk. 

Alejandro Oyarce Barnett, HyStar

Grønnere fremtid med utslippsfri hydrogen

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene og bidrar til det økt bærekraft. Et sånt oppstartsselskap er HyStar som springer ut fra SINTEF. De skal produsere grønn hydrogen i stor skala.  

Vindmølle

Pensjonspengene skaper grønn energihandel

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP både nye smarte løsninger og fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Oppstartsselskapet Green Power Hub skal gjøre det lett å sikre at strømmen i veggen er fornybar.