C-FEED teknologi

Pensjonspengene fôrer opp maten vår

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et eksempel er selskapet C-FEED, som bidrar til å øke verdens matproduksjon ved å dyrke helt naturlig fôr til oppdrettsfisk. 

Forsker hos C-FEED
C-FEED produsere levende startfôr til oppdrett av fisk, krepsdyr og andre marine saltvannsorganismer.

Verden trenger mer mat, og bærekraftig oppdrett av nye fiskearter kan bli en viktig ressurs. Lakseyngel kan spise tørrfôr fra dag én, mens mange andre saltvannsarter trenger levende startfôr. I havet spiser de hoppekreps, eller copepoder. Oppdrett av for eksempel torsk, kveite, piggvar og tunfisk har vist seg vanskelig, fordi store deler av yngelen dør i en tidlig fase i mangelen på startfôr. Det samme gjelder for berggylt, som er blitt en viktig «lusespiser» for lakseindustrien. C-FEED har funnet løsningen på problemet.

Banebrytende løsning

I 15-20 år har SINTEF Ocean forsket på hoppekreps, og i 2014 ble C-FEED spunnet ut fra SINTEF for å kommersialisere ideen om å produsere levende startfôr til oppdrett av fisk, krepsdyr og andre marine saltvannsorganismer.

C-FEED har bygd en fabrikk i Vanvikan i Trøndelag, og her finnes verdens største lager av hoppekreps. Eggene deres høstes, og nye hoppekreps produseres – flere milliarder i måneden. Fabrikken lager også mikroalger som fôr til hoppekrepsen.

Enormt potensial

Fiskeyngel som får hoppekreps som startfôr har 50 prosent høyere overlevelsesgrad de første ukene. Fra fabrikken i Vanvikan sendes millioner av hoppekrepsegg ut til oppdrettsanlegg i alle verdenshjørner. Nedkjølt har eggene flere måneders holdbarhet, og markedspotensialet på verdensbasis er enormt. I Norge brukes hoppekreps som startfôr for rensefiskene berggylt og rognkjeks, som spiser lakselus når de er voksne, men også for hummer og kveite. I andre deler av verden er hoppekreps aktuelt for oppdrett av blant annet tunfisk, reker, piggvar og middelhavsarter.

Dette driver pensjonspengene med

Vi i KLP er ikke bare opptatt av at pensjonspengene skal vokse, men også at de skal skape positive endringer mens de vokser. Å bidra til ny vekst i norsk næringsliv er et viktig mål for oss, og derfor investerer vi blant annet i gründerbedrifter gjennom en rekke norske såkornfond. På denne måten finansierer vi bedrifter i en oppstartsfase som trenger penger for å sette idéene sine ut i livet.

Såkorn og KLP

Et såkornfond er et investeringsfond som finansierer oppstarts- eller gründerbedrifter. For KLP er det et samfunnsansvar å bidra til ny vekst, arbeidsplasser og konkurransekraft i norsk næringsliv. I løpet av de nærmeste årene er planen å investere en milliard kroner i utviklingsmiljøer flere steder i landet.

Andre spennende prosjekter

Probotic Nor Maritime Service AS
Probotic Nor Maritime Service AS

Pensjonspengene gir renere fiskeoppdrett

09.04.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, kan KLP både skape fremtidens arbeidsplasser i kommunene og løse små og store samfunnsproblemer. Et sånt oppstartselskap er Probotic. De bidrar i tillegg til en renere oppdrettsnæring, både for fisken, oppdretteren og miljøet.

Vindmølle

Pensjonspengene skaper grønn energihandel

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP både nye smarte løsninger og fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Oppstartsselskapet Green Power Hub skal gjøre det lett å sikre at strømmen i veggen er fornybar. 

 

Alejandro Oyarce Barnett, HyStar

Grønnere fremtid med utslippsfri hydrogen

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene og bidrar til det økt bærekraft. Et sånt oppstartsselskap er HyStar som springer ut fra SINTEF. De skal produsere grønn hydrogen i stor skala.