Vindmølle

Pensjonspengene skaper grønn energihandel

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP både nye smarte løsninger og fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Oppstartsselskapet Green Power Hub skal gjøre det lett å sikre at strømmen i veggen er fornybar. 

 

Green Power Hub er en plattform som forenkler handelen med opprinnelsesgarantier for fornybar kraft. En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper.  

Gründer Morthen Vikanes fikk ideen til å lage en digital løsning for handel med opprinnelsesgarantier da han jobbet i kraftbransjen. Tidligere foregikk dette mellom meglere på både selger- og kjøpersiden. Basert på egenutviklet programvare forenkler Green Power Hub prosessen slik at den kan foregå direkte mellom selger og kjøper. 

Raskt og smidig 

Energihandel på tvers av landegrensene har tradisjonelt vært uoversiktlig. Green Power Hub digitaliserer bilateral handel med fornybar kraft. EU krever stadig mer omfattende «innholdsfortegnelser» for strøm, og har definert opprinnelsesgarantier som eneste gangbare dokumentasjon. Green Power Hub gjør handel med slik dokumentasjon både raskere, billigere og smidigere. Plattformen ble lansert i 2019, og har halvannet år senere medlemmer fra 25 land. 

Såkornfondet Sarsia, hvor KLP er blant aksjonærene, er en langsiktig investor i Green Power Hub. 

Nye løsninger 

Green Power Hub skaper nye løsninger som får fart på det grønne skiftet. Siden oppstarten har plattformen også tilbudt digitalisert energihandel med elsertifikater. Kraftprodusenter som investerer i fornybar energiproduksjon mottar elsertifikater som kan selges videre i et marked.  

Gründerne bak Green Power Hub drømte om å utvikle en bergensk suksesshistorie, og er allerede på god vei. Neste steg er et virtuelt marked for handel med kraftleveranser mellom produsent og sluttbruker. 

Dette driver pensjonspengene med 

Vi i KLP er ikke bare opptatt av at pensjonspengene skal vokse, men også at de skal skape positive endringer mens de vokser. Å bidra til ny vekst i norsk næringsliv er et viktig mål for oss, og derfor investerer vi blant annet i gründerbedrifter gjennom en rekke norske såkornfond. På denne måten finansierer vi bedrifter i en oppstartsfase som trenger penger for å sette idéene sine ut i livet. 

Såkorn og KLP 

Et såkornfond er et investeringsfond som finansierer oppstarts- eller gründerbedrifter. For KLP er det et samfunnsansvar å bidra til ny vekst, arbeidsplasser og konkurransekraft i norsk næringsliv. I løpet av de nærmeste årene er planen å investere en milliard kroner i utviklingsmiljøer flere steder i landet. 

Andre spennende prosjekter

Minuendo ørepropper

Pensjonspengene reduserer hørselskader

15.02.22

KLP investerer noe av pensjonspengene i gründerbedrifter og dermed i fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Det bidrar samtidig til å løse store og små problemer. Eksempelvis skal gründerbedriften Minuendo skal bekjempe hørselskader med verdens første HIFI hørselvern.

KLP har investert i selskapet som Andreas Thorsheim leder fordi Otovo dekket et «hull» i markedet for solenergi. Foto: Otovo
KLP har investert i selskapet som Andreas Thorsheim leder fordi Otovo dekket et «hull» i markedet for solenergi. Foto: Otovo

Du må tro på det du driver med

26.01.22

Andreas Thorsheim så en mulighet i markedet, og sa opp direktørjobben og satset alt på solenergi. Så kom tvilen.