Alejandro Oyarce Barnett, HyStar

Grønnere fremtid med utslippsfri hydrogen

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene og bidrar til det økt bærekraft. Et sånt oppstartsselskap er HyStar som springer ut fra SINTEF. De skal produsere grønn hydrogen i stor skala.  

HyStar har fått med seg et patent fra SINTEF for å utvikle og avansert elektrolyseteknologi for storskala grønn hydrogenproduksjon. I løpet av de neste tre årene skal en fabrikk stå klar. 

96 prosent av all hydrogen som produseres i verden i dag bruker fossile brenselsceller, hovedsakelig naturgass, som innsatsfaktor. For hvert tonn såkalt grå hydrogen som produseres, slippes det ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat ut ca. åtte tonn CO2. 

Grønn hydrogenproduksjon er utslippsfri fordi den er basert på elektrolyse av vann, ved bruk av strøm fra fornybare energikilder som sol og vind. 

Fiks ferdig 

Bak HyStar står to oppfinnere fra SINTEF, Magnus Thomassen og Alejandro Oyarce Barnett, og industrigründer Fredrik Mowill. Konseptet er å produsere pakker med utstyr for vannelektrolyse ferdig montert i 40-fots containere, som deretter settes sammen til store hydrogenanlegg.  

Hydrogen har stort potensial som lager for fornybar kraft som ikke kan reguleres, slik som sol- og vindkraft. Når det er mye sol eller vind kan overskuddsstrømmen brukes til produksjon av grønn hydrogen, som igjen kan benyttes som energikilde når det er overskyet og vindstille. 

Økt etterspørsel 

KLP er deleier i såkornfondet SINTEF Venture V, som er blant investorene i HyStar. I dag er grønn hydrogen betraktelig dyrere enn grå hydrogen fordi det produseres i små kvanta. HyStars konsept vil gjøre produksjon i stor skala mulig, noe som også vil påvirke prisen. Lavere pris vil gi økt etterspørsel, og grønn hydrogen kan få et sterkere fotfeste som grønn energikilde. 

Dette driver pensjonspengene med 

Vi i KLP er ikke bare opptatt av at pensjonspengene skal vokse, men også at de skal skape positive endringer mens de vokser. Å bidra til ny vekst i norsk næringsliv er et viktig mål for oss, og derfor investerer vi blant annet i gründerbedrifter gjennom en rekke norske såkornfond. På denne måten finansierer vi bedrifter i en oppstartsfase som trenger penger for å sette idéene sine ut i livet. 

Såkorn og KLP 

Et såkornfond er et investeringsfond som finansierer oppstarts- eller gründerbedrifter. For KLP er det et samfunnsansvar å bidra til ny vekst, arbeidsplasser og konkurransekraft i norsk næringsliv. I løpet av de nærmeste årene er planen å investere en milliard kroner i utviklingsmiljøer flere steder i landet. 

Andre spennende prosjekter

Vindmølle

Pensjonspengene skaper grønn energihandel

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP både nye smarte løsninger og fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Oppstartsselskapet Green Power Hub skal gjøre det lett å sikre at strømmen i veggen er fornybar. 

 

C-FEED teknologi

Pensjonspengene fôrer opp maten vår

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et eksempel er selskapet C-FEED, som bidrar til å øke verdens matproduksjon ved å dyrke helt naturlig fôr til oppdrettsfisk. 

KLP Trykktanker: satsning på næringsliv i Nord-Norge

15.02.22

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Nå ser vi etter kandidater i Nord-Norge.