Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF
Ole Magnus Skisland, daglig leder i Nordstrand IF

Enkelt, sikkert og trygt!

Nordstrand Idrettsforening i Oslo har nylig ferdigstilt sin nye flerbrukshall og klubbhus. Et stort og kostbart byggeprosjekt som startet allerede i 2015. Nordstrand IF har en liten administrasjon med mange oppgaver. Daglig leder, Ole Magnus Skisland forteller om en veldig hyggelig prosess med KLP, som har fullfinansiert hele byggeprosjektet.

KLP_klatrefamilie_ima195754

Lån til idrettslag og foreninger

Vi tilbyr langsiktig og gunstig finansiering til idrettslag/forening eller klubb.

Slik kan vi hjelpe dere

- Jeg opplever KLP Banken som veldig serviceinnstilt.

- Ole Magnus Skisland, daglig leder Nordstrand IF

- Jeg opplever KLP som veldig serviceinnstilt. De var opptatt av å gjør vår jobb så enkel som mulig. Vi som idrettslag gjorde kun det som var nødvendig, mens de tok seg av lånepapirer, kommunale garantier og oppfølging. Vi opplevede dette som veldig enkelt og det er takket være jobben KLP Banken gjorde for oss.

Skisland mener det viktigste for idrettslag og foreninger som skal finansiere store prosjekter er at de legger en god plan og gjør en grundig forarbeid for å sikre at de vet hva utgiftene blir på de ulike delene av prosjektene.

- I en situasjon hvor et idrettslag skal bygge et nytt anlegg, så kommer spillemidler og momshåndtering inn i bildet, og det gjør at man har gjerne en likviditetssituasjon som kan skape noen utfordringer. I så henseende har KLP Banken en stor fleksibilitet i det at man kan betale hver tredje måned, hver måned eller en gang i året. Dette gir idrettslaget tid til å håndtere en situasjon som kan være krevende.

Mange idrettslag og foreninger driftes i all hovedsak av frivillighet og støtte fra medlemmer. Men skal man oppgradere fasiliteter og anlegg eller bygge nytt må man som regel låne penger.

- Vi mener det er viktig og finne gode, fleksible løsninger for de som bidrar positivt til samfunnsutviklingen hos våre eiere, sier Carl Steinar Lous i KLP.