Enkel fondssparing for alle

- fra Norges ledende indeksforvalter

Jordklode

Å ta mer samfunnsansvar skal ikke koste noe ekstra 

Visste du at vi har ti svanemerkede fond som bare investerer i selskaper som er ekstra gode på samfunnsansvar? 

Les mer om svanemerkede fond 

Interessante artikler

KLP_Utendørsjobbing

Endringer i fondspakkene

28.11.22

Fra tid til annen er det naturlig å gjennomgå fondets plassering av midler i andre fond for å vurdere om det bør gjøres justeringer basert på ny kunnskap. En slik gjennomgang har blitt gjort i 2022 og fører til en del endringer i plasseringene.

Stortinget i Oslo

Hardere skattlegging av sparing i aksjefond

28.10.22

 I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen hardere skattlegging av sparing i aksjefond

Kvinne med handleposer

Prisstigning og renter

31.08.22

Konsumprisindeksen (KPI) i Norge steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Dette er den høyeste prisveksten siden 1988.