Sparing og fond

Vi har spareprodukter som passer til ditt behov - enten du vil spare langsiktig eller kortsiktig. Har du jobb med pensjon i KLP får du vår beste sparerente.

Våre fond
Fjellformasjon under rosa himmel

Fondspodden

Få et uformelt innblikk i hva som ligger bak våre investeringer, samfunnsansvar i finansverden, gode historier fra fondsverdenen og diskusjon av etiske dilemmaer.

Hør her

Ofte stilte spørsmål

Vi er medlem av Bankenes Sikringsfond, som garanterer for bankinnskuddene dine. Garantien gjelder for bankinnskudd inntil 2 millioner kroner (inklusive opptjente renter) per kunde. Garantien er en sikkerhet for deg i tilfelle noe uforutsett skulle skje med banken.

Bankenes sikringsfond dekker i noen tilfeller bankinnskudd over 2 millioner kroner, dersom innskuddet følger av en særlig livshendelse, som for eksempel penger som er mottatt som følge av arv.

Les mer om Bankenes sikringsfond på bankenessikringsfond.no

Hvis plasseringen din er kortsiktig, under 1 år, er det ikke anbefalt å velge et plasseringsalternativ med høy risiko. I slike tilfeller vil derfor bankinnskudd eller pengemarkedsfond være de beste spareformene. For plasseringer med et perspektiv på 1-3 år, anbefaler vi at du fordeler plasseringen mellom bank/pengemarkedsfond og obligasjonsfond. For langsiktige plasseringer, det vil si med et perspektiv på minst 5 år, anbefaler vi at du fordeler plasseringen mellom bank/pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond.
Hvor mye du velger å plassere i hver kategori er avhengig av hvilken risiko du kan og vil ta, men vi hjelper deg selvfølgelig med å vurdere mulighetene dine.

Les mer om alle våre fond her

Risiko er et mål på hvor mye fondets kurs svinger i verdi. Svinger fondets verdi mye har det høy risiko, men også større mulighet for høy avkastning. Aksjefond har normalt høy risiko. Fond som svinger lite i verdi har lav risiko, men også mindre mulighet for høy avkastning. Pengemarkedsfond og andre rentefond har normalt lav risiko. Vi rangerer våre fonds risiko på en skala fra 1-7. 1 er lavest risiko og 7 er høyest risiko.

Ja. Beløpet du har satt inn på BSU-kontoen din inneværende år har du muligheten til å ta ut. Dersom du ønsker å gjøre dette må du sende oss en melding i nettbanken der du informerer om hvilket kontonummer beløpet skal overføres til.

Dersom du ønsker å bruke BSU-kontoen til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån må du også sende oss en melding om dette i nettbanken. I denne meldingen må du bekrefte at beløpet skal benyttes til boligkjøp. I tillegg må du opplyse om hvilket kontonummer innestående skal overføres til.

NB! Dersom du velger å avslutte BSU-kontoen din vil du aldri kunne opprette en ny i ettertid.

Interessante artikler

Utenlandsk valuta, penger. Euro.

Prestisjefull pris til KLPs spesialfond

20.11.20

KLPs spesialfond KLP Alfa Global Energi gikk av med seieren i klassen Market Neutral Equity på HFM EuroHedge Emerging Managers Awards.

Skygger av rekkverk i betongtrapp

Aksjemarkedet påvirkes av ny koronabølge

04.11.20

Korona-pandemien har den siste tiden blusset opp igjen i Europa og Nord-Amerika, men antall døde og innlagte på sykehus er foreløpig lavere enn i april. Denne utviklingen er meget bekymringsfull.

To båter og en svane som ligger til bryggen vinterstid

Nye svanemerkede fondspakker

04.11.20

KLP tilbyr nå fire forskjellige fondspakker. En fondspakke er ett fond som igjen er investert i et bredt utvalg av KLP-fond. Spredningen bidrar til å redusere risikoen i hver fondspakke. Vi har laget disse pakkene for å gjøre det lett for sparerne å velge et fond som passer med det risikonivået man er komfortabel med.

Stabel med tømmer som vannes med vannkanoner

Avkastning og samfunnsansvar

04.11.20

Alle KLP-fondene investerer i samsvar med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi investerer blant annet ikke i kull, oljesand, tobakk, atomvåpen, alkohol og pengespill.