Sparing og fond

Vi har spareprodukter som passer til ditt behov - enten du vil spare langsiktig eller kortsiktig. Har du jobb med pensjon i KLP får du vår beste sparerente.

Våre fond
Fjellformasjon under rosa himmel

Fondspodden

Få et uformelt innblikk i hva som ligger bak våre investeringer, samfunnsansvar i finansverden, gode historier fra fondsverdenen og diskusjon av etiske dilemmaer.

Hør her

Ofte stilte spørsmål

Vi er medlem av Bankenes Sikringsfond, som garanterer for bankinnskuddene dine. Garantien gjelder for bankinnskudd inntil 2 millioner kroner (inklusive opptjente renter) per kunde. Garantien er en sikkerhet for deg i tilfelle noe uforutsett skulle skje med banken.

Bankenes sikringsfond dekker i noen tilfeller bankinnskudd over 2 millioner kroner, dersom innskuddet følger av en særlig livshendelse, som for eksempel penger som er mottatt som følge av arv.

Les mer om Bankenes sikringsfond på bankenessikringsfond.no

Hvis plasseringen din er kortsiktig, under 1 år, er det ikke anbefalt å velge et plasseringsalternativ med høy risiko. I slike tilfeller vil derfor bankinnskudd eller pengemarkedsfond være de beste spareformene. For plasseringer med et perspektiv på 1-3 år, anbefaler vi at du fordeler plasseringen mellom bank/pengemarkedsfond og obligasjonsfond. For langsiktige plasseringer, det vil si med et perspektiv på minst 5 år, anbefaler vi at du fordeler plasseringen mellom bank/pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond.
Hvor mye du velger å plassere i hver kategori er avhengig av hvilken risiko du kan og vil ta, men vi hjelper deg selvfølgelig med å vurdere mulighetene dine.

Les mer om alle våre fond her

Risiko er et mål på hvor mye fondets kurs svinger i verdi. Svinger fondets verdi mye har det høy risiko, men også større mulighet for høy avkastning. Aksjefond har normalt høy risiko. Fond som svinger lite i verdi har lav risiko, men også mindre mulighet for høy avkastning. Pengemarkedsfond og andre rentefond har normalt lav risiko. Vi rangerer våre fonds risiko på en skala fra 1-7. 1 er lavest risiko og 7 er høyest risiko.

Ja. Beløpet du har satt inn på BSU-kontoen din inneværende år har du muligheten til å ta ut. Dersom du ønsker å gjøre dette må du sende oss en melding i nettbanken der du informerer om hvilket kontonummer beløpet skal overføres til.

Dersom du ønsker å bruke BSU-kontoen til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån må du også sende oss en melding om dette i nettbanken. I denne meldingen må du bekrefte at beløpet skal benyttes til boligkjøp. I tillegg må du opplyse om hvilket kontonummer innestående skal overføres til.

NB! Dersom du velger å avslutte BSU-kontoen din vil du aldri kunne opprette en ny i ettertid.

Interessante artikler

Oslo børs

Hvorfor har aksjemarkedet klart seg bra gjennom krisen?

International Monetary Fund (IMF) kom nettopp ut med nye økonomiske prognoser for verdensøkonomien. Den globale økonomien forventes å krympe med 4,9 prosent i 2020.

01.07.20

En hånd som legger en krone på en rosa sparegris

Sparing i koronatider

DNB Markets anslår at nordmenn i år vil spare 14,4 prosent av disponibel inntekt. Dette er mer enn en dobling av fjorårets sparerate på 6,4 prosent. Grunnen til at sparingen går opp er todelt: En årsak er at det rett og slett er blitt vanskeligere å bruke penger på grunn av tiltakene mot koronaen.

03.06.20

Utenlandsk valuta, penger. Euro.

Bør jeg velge aksjefond med eller uten valutasikring?

KLP tilbyr aksjefond med og uten valutasikring. I urolige valutamarkeder kan dette valget ha stor innvirkning på avkastningen din. Hva bør du vurdere før du velger?

30.04.20