Unge mennesker som ser ut av vinduet

Refleksjonsverktøy om nærvær og fravær

NAV Arbeidslivssenter i Oppland har laget fire filmer om nærvær og fravær med støtte fra KLP. Bruk filmene og refleksjonsoppgavene til å snakke om arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

1. Gradert sykmelding og tilrettelegging

Når en medarbeider ikke kan utføre alle sine arbeidsoppgaver.

Refleksjonsspørsmål

 1. Hva kan medarbeidere med helseplager bidra med på vår arbeidsplass?
 2. Hvilke fordeler er det med å være helt eller delvis i jobb, selv om man har helseplager?
  For den enkelte? For kolleger? For arbeidsplassen? 
 3. Hva skal til for at vi skal håndtere tilrettelegginger enda bedre hos oss?
 4. Hvilken kultur har vi for at medarbeidere blir sett på som en ressurs, selv om de i en periode ikke kan yte fullt? 

2. Balansen mellom arbeid og fritid

Når hverdagen ikke mestres.

Refleksjonsspørsmål

 1. Hva tenker dere medarbeideren bør gjøre i denne situasjonen?
 2. Hvilken forståelse er det på deres arbeidsplass for balansen mellom arbeid og fritid? 
 3. Hvilket ansvar har vi som medarbeidere for å ta vare på arbeidskapasiteten vår?
 4. Hvilken aksept er det på deres arbeidsplass for at leder kan ta opp private forhold som påvirker arbeidsevnen?

3. Sosiale medier

Når en sykmeldt medarbeider deler informasjon om en aktiv fritid på sosiale medier.

Refleksjonsspørsmål

 1. Hva tenker dere om å legge ut slik informasjon på sosiale medier når man er sykmeldt?
 2. Hvordan vil du som leder eller kollega forholde deg til den sykmeldte medarbeideren i en lignende situasjon?
 3. På hvilken måte påvirker en slik situasjon arbeidsmiljøet? 
 4. Hva tenker dere om den sykmeldte medarbeiderens mulighet for å være i jobb?

4. Arbeid og psykisk helse

Når en medarbeider utvikler psykiske helseplager.

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan ville dere fulgt opp en slik hendelse, dersom noe lignende skulle skje på deres arbeidsplass? 
 2. Hva kan konsekvensene bli, dersom medarbeideren i dette tilfellet blir sykmeldt? For medarbeideren? For arbeidsplassen?
 3. Hva bør medarbeideren selv bidra med for å kunne være i jobb i en slik situasjon?
 4. Hvilke tilpasninger tenker dere er mulig å få til hos dere når en kollega får psykiske helseplager?