Samarbeid om HMS og arbeidsmiljø

Vi i KLP ønsker å samarbeide med kundene våre om å skape et godt arbeidsmiljø. Her finner du vårt HMS-tilbud. Ta gjerne kontakt med oss

To kolleger jobber  sammen  på kontoret

knytte never sammen - teambuilding

KLPs arbeidsmiljønettverk

Nettverket er en møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Prosjektene deler av sine erfaringer og får faglig påfyll av hverandre, KLP og eksterne foredragsholdere. 
Søknadsfristen er 1. februar.

Mer om nettverket

Fagpris for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning

Sju nye kommuner får Fagprisen for god eiendomsforvaltning. De har gjort en stor innsats for å oppfylle kriteriene.

Disse passer godt på offentlige bygg

Kurs og temadager

Oversikt over våre kurs og temadager.

Skadeforebygging

Å forebygge skader er å ta vare på det du har.

KLPs arbeidsmiljønettverk

Møteplass for prosjekter som jobber med arbeidsmiljøutvikling. Søknadsfrist 1. februar.

Maler og verktøy

Nyttig materiale som du kan bruke på din arbeidsplass.

Inspirasjon

Strikkøvelse for enkel trening i pausene på jobben.

Trening med strikk

Enkle strikkøvelser kan forebygge plager i nakke-, rygg- og skulderområdet. Her kan du se instruksjonsfilmer og hente ut plakat med øvelsene.

Se video av øvelsene

refleksjonsverktøy barnehagenasatte utenfor barnehage

Refleksjonsverktøy

NAV Arbeidslivssenter i Oppland har laget fire filmer om nærvær og fravær med støtte fra KLP. 

Se filmer og refleksjonsoppgaver

Lesja kyrkje

Tar vare på kulturarven

Slik løser Lesja kyrkje noen av utfordringene med å unngå skader i verneverdige bygg.

Se hvordan de gjør det

 

spesialrådgiver Gunhild Søndergaard på Ahus ortopediske klinikk.

Slik skal de få ned sykefraværet

En tredjedel av sykefraværet blant sykepleiere er arbeidsrelatert, viser forskning.

Mer om hva de gjorde på Ahus

Kvinners jobbtilknytning

Kvinners jobbtilknytning - en forklaring på sykefravær

Med støtte fra KLP har Sørlandet sykehus funnet virkningsfulle tiltak som reduserte sykefraværet.

Les om tiltakene

Vinnere av arbeidsgledeprisen i 2018

Finnmarkssykehuset

Finnmarksykehuset gikk helt til topps

Ansatte ved Finnmarksykehuset gikk helt til topps i og ble den tredje og siste vinnere av KLPs arbeidsgledepris 2018.

04.06.19

Øvre Romerike Industriservice

Stolte vinnere i vekstbedrift

Endelig fikk en stolt og glad gjeng ved Øvre Romerike Industriservice AS få litt velfortjent oppmerksomhet.

24.07.19

Bergerbakken barnehage

Første vinner kåret

Bergerbakken barnehage i Jevnaker nådde helt til topps og vant årets første arbeidsgledepris.

04.06.19

Interessante artikler

Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

5 råd for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon, ifølge Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

11.09.19

Unge mennesker som ser ut av vinduet

Refleksjonsverktøy om nærvær og fravær

NAV Arbeidslivssenter i Oppland har laget fire filmer om nærvær og fravær med støtte fra KLP. Bruk filmene og refleksjonsoppgavene til å snakke om arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

11.09.19

Sengepost S105 Ahus
– Vi ser tydeligere nytten og verdien i tettere samarbeid mellom ledere og ansatte, sier sykepleier og seksjonsleder Pia Tangstad (midten).

Fra sykelig høyt til friskmeldt

Høsten 2016 hadde Ahus Ortopediske klinikk et av Norges høyeste sykefravær innen sitt fagmiljø. En av seksjonene hadde hele 19 prosent. I dag ligger sykefraværet på knappe 3,1 prosent, delvis takket være støtte fra KLP.

11.09.19