To jenter

Vi vil bidra til arbeidsmiljøarbeidet i kommune- og helsesektoren

Behovet for flinke fagfolk i kommune- og helsesektoren kommer bare til å bli større etter hvert som befolkningen i hele landet stadig blir eldre og pleietrengende de neste årene. Det blir enda viktigere enn før at de ansatte i kommune- og helsesektoren jobber mest mulig i flest mulig av de årene de er i yrkesaktiv alder. Det krever et arbeid som KLP ønsker å bidra i. 

Skap glede, energi og overskudd

Allerede nå er rekordstor mangel på faglært arbeidskraft i hele Norge, og spesielt innen helse- og omsorgsyrker. Derfor blir det enda viktigere at de ansatte i kommune- og helsesektoren har glede, energi og overskudd til å jobbe i flest mulig av de årene de er i yrkesaktiv alder. Da må de ha det bra på jobben og i livet ellers. Som kommune- og helsesektorens eget pensjonsselskap har KLP hatt tradisjon i å bidra i dette arbeidet og vi ønsker stadig å utvikle vårt tilbud i tråd med våre eieres behov. 

Økt bevissthet og kompetanse

Vi tilbyr gratis kurs og fagdager og ulike typer verktøy til bruk i arbeidsmiljøarbeidet. Vi har også relevante data, tall og innsikt som kan brukes i i analyse og planlegging av tiltak. I KLPs arbeidsmiljønettverk legger vi til rette for erfaringsutveksling på tvers av kommuner og helseforetak. Vi tilbyr også seminarer og kurs for ansatte for å inspirere og bidra med kunnskap om å leve gode liv.  

Kontakt oss

Epost: hms-teamet@klp.no

KLPs arbeidsmiljøtiltak

KLP_Sykepleiere_sca18809

KLP støtter arbeidsmiljøtiltak i sykehus.

Her kan du få vite mer om dette.

Interessante artikler

Vibeke Os Bratli

KLP skal kartlegge seniorer i helsesektoren

11.01.22

Senter for seniorpolitikk (SSP) skal i samarbeid med Fagforbundet, Spekter, Vestre Viken HF, Sykehuset Sørlandet HF og KLP kartlegge situasjonen for seniorer i sykehussektoren. 

sykepleiere i korridor på sykehus

Derfor strekker offentlig ansatte seg langt på arbeidsplassen

20.05.20

- Offentlig ansatte rapporterer om høy grad av ekstrarolleatferd overfor kolleger og nærmeste leder. De uttrykker også høy grad av stolthet og lojalitet til arbeidsplassen sin, sier spesialrådgiver Mette Jørgensen i KLP.

Se webinar

spesialrådgiver Gunhild Søndergaard på Ahus ortopediske klinikk.
- Vi har så vidt startet, dette er langsiktig arbeid, sier spesialrådgiver Gunhild Søndergaard (midten).

Slik skal de få ned sykefraværet

22.02.22

En tredjedel av sykefraværet blant sykepleiere er arbeidsrelatert, viser ny forskning. – Vi hadde problemer på alle områder, sier spesialrådgiver Gunhild Søndergaard på Ahus ortopediske klinikk.