Dame med briller og pc som smiler mot kollega

Godt arbeidsmiljø gir god pensjonsøkonomi

Arbeidsmiljøet påvirker sykefraværet og pensjoneringsmønsteret. Et godt arbeidsmiljø er med på å bidra til stabile kostnader i pensjonsfellesskapet. KLP har gode erfaringer med å samle HR, ledere, tillitsvalgte og verneombud til fagsamlinger og nettverk der erfaringer deles og fagtema innen arbeidsmiljø løftes.

Skap glede, energi og overskudd

Allerede nå er rekordstor mangel på faglært arbeidskraft i hele Norge, og spesielt innen helse- og omsorgsyrker. Derfor blir det enda viktigere at de ansatte i kommune- og helsesektoren har glede, energi og overskudd til å jobbe i flest mulig av de årene de er i yrkesaktiv alder. Da må de ha det bra på jobben og i livet ellers. Som kommune- og helsesektorens eget pensjonsselskap har KLP hatt tradisjon i å bidra i dette arbeidet og vi ønsker stadig å utvikle vårt tilbud i tråd med våre eieres behov. 

Økt bevissthet og kompetanse

Vi tilbyr gratis kurs og fagdager og ulike typer verktøy til bruk i arbeidsmiljøarbeidet. Vi har også relevante data, tall og innsikt som kan brukes i i analyse og planlegging av tiltak. I KLPs arbeidsmiljønettverk legger vi til rette for erfaringsutveksling på tvers av kommuner og helseforetak. Vi tilbyr også seminarer og kurs for ansatte for å inspirere og bidra med kunnskap om å leve gode liv.  

Kontakt oss

Epost: hms-teamet@klp.no

KLPs arbeidsmiljøtiltak

Sykepleiere

KLP støtter arbeidsmiljøtiltak i sykehus.

Her kan du få vite mer om dette.

Interessante artikler

Sykepleier hjelper lite barn

Ett år lenger i jobb kan løse sykepleiermangelen

04.03.24

Sykepleiere pensjonerer seg tidligere enn andre yrkesgrupper, med et snitt på 58 år. Hvorfor er det sånn? Og kan arbeidsgiver gjøre noe for å beholde den etterlengtede kompetansen lenger? Det har Fafo-rapporten «Seniorer i sykehussektoren: Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse?» sett nærmere på.