KLP_Sykepleier_cul36ddt0506rf_1452

KLPs arbeidsmiljøtiltak

Nå kan du søke om tiltaksmidler på inntil 30 000 kroner for å fart på arbeidet mot et enda bedre arbeidsmiljø. 

Søk her

Hvem kan søke?

 • Helseforetak og private sykehus som har sin offentlige tjenestepensjonsordning i KLP

Søknaden sendes av:

 • Ledere
 • Tillitsvalgte eller verneombud i samarbeid med leder

Hva skal du søke om?

Du kan søke om å få støtte til forskjellige typer tiltak som jobber for et bedre arbeidsmiljø. Det kan være alt fra et kurs for medarbeiderne, kanskje dere vil invitere en spesiell foredragsholder på besøk eller rett og slett gjøre noe sosialt sammen.                 

Hva innebærer det å få støtte?

 • Dere returnerer utfylt kontrakt til KLP og sender faktura
 • Dere sender oss en kort oppsummering med bilde fra gjennomføringen av tiltaket som KLP kan bruke som eksempler i ulike kanaler
 • Dere inviterer en representant fra KLP til å delta hvis tiltaket er et arrangement

Hvordan søke?

 • KLP har søknadsfrist og behandler søknader fire ganger i året

Søknadsfristene er:

 • 1. mars
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. desember

Hvis søknaden kommer inn etter fristens utløp, vil den være med i behandlingen ved neste frist

 • Hver arbeidsplass kan søke en gang i året
 • Dere kan søke om maks 30 000 kr og må begrunne hvorfor dere søker om dette beløpet i søknaden