KommuneAdmin_offset_585678

Pensjon: Inspirasjon, opplæring og rekruttering

Velkommen til ressursside for HR- og personalavdelinger i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Her finner du filmer, artikler og annet materiell knyttet til temaet pensjon som du kan bruke til inspirasjon, opplæring og rekruttering.

Skap et godt arbeidsmiljø på din arbeidsplass

I KLP har vi et bredt tilbud av kurs, metoder og samarbeid for å fremme helse og trivsel på arbeidsplassen. 

Les mer
KLP_profilbilde_2017_offset_by_shutterstock_29

Denne siden er laget for deg som jobber med HR eller personal i en kommune, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tjenestepensjon i KLP.