Kurs for de som nærmer seg pensjonsalder

Hva bør du tenke på før du blir pensjonist? Og hvilke pensjonsmuligheter har du egentlig? I dette videokurset går noen av KLPs eksperter igjennom det viktigste innen offentlig tjenestepensjon for ansatte som nærmer seg pensjonsalder.

Dette kurset er laget for ansatte med offentlig tjenestepensjon som nærmer seg pensjonsalder, og som er født før 1963. For ansatte født etter 1963 gjelder andre regler.  

Store deler av kurset handler om hvordan Pensjonsveilederen på Min Side på KLP fungerer. Her kan den enkelte ansatte logge inn for å simulere sin egen pensjon og se hvilke pensjonsmuligheter vedkommende har.