KLP Huset Bjørvika Oslo

Ny generalforsamling i KLP fra 2020

Eierne av KLP skal velge nye representanter til KLPs generalforsamling hvert annet år. I første kvartal 2020 er det gjennomført nye valg.

For perioden 2020-2022 er det valgt til sammen 179 representanter. De er valgt fra 15 ulike valgkretser; 10 fylkeskretser, 4 helseforetakskretser og 1 bedriftskrets.