KLP Huset Bjørvika Oslo

Valg- og eiermøter

Eierne av KLP skal velge nye representanter til KLPs generalforsamling hvert annet år. I første kvartal 2020 er det tid for nye valg.

Det skal for perioden 2020-2022 velges til sammen 171 representanter. Disse velges fra 15 valgkretser; 10 fylkeskretser, 4 helseforetakskretser og 1 bedriftskrets.

For kommuner/fylkeskommuner foregår valgene i møter. For bedrifter foregår valget elektronisk ved at de får tilsendt en e-post med lenke til valget.

Vi arrangerer valg- og eiermøter samtidig slik at valget for kommuner/fylkeskommune i den aktuelle fylkeskretsen gjennomføres først, ledet av valgstyret. Deretter avholder KLP eiermøte.

Representanter fra både kommuner/fylkeskommuner og bedrifter er velkomne til å delta på hvilket som helst av eiermøtene, som altså følger rett etter valgmøtene de ulike stedene (ca. 15-30 minutter etter valgmøtet).

For kommuner/fylkeskommuner er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at du bare kan påvirke valget ved å møte opp på valgmøtet for den valgkretsen din kommune tilhører. (Eller ved å gi skriftlig fullmakt til en av de fremmøtte i forkant av valgmøtet.)

Nedenfor finner du oversikt over de planlagte valg- og eiermøter i 2020. Disse avholdes ulike steder i landet i perioden fra slutten av januar til slutten av mars.

En del av møtene er ikke fastsatt ennå, og oversikten vil bli oppdatert etter hvert som møtene kommer på plass.

Enten du skal delta i både valg- og eiermøte eller bare i eiermøtedelen velger du det aktuelle møtet i listen nedenfor, og melder deg på. Inne i påmeldingen vil du få spørsmål om du skal delta på både valg- og eiermøte eller bare på eiermøtet.

NB Hvis du skal delta i et eiermøte, men ikke i valget; Møt opp 15 minutter etter angitt oppstartstid for dette møtet!  

Valg- og eiermøter 2020

Valgkrets Dato og tid Sted Påmelding
Rogaland

28. januar

Tidspunkt kommer senere

Sola - Clarion Hotel Air

(i forbindelse med KS-konferansen)

Meld deg på her, frist 21.01.2020
Vestland

29. januar

Tidspunkt kommer senere

Sogndal - Quality Hotel

(i forbindelse med KS-konferansen)

Meld deg på her, frist 22.01.2020
Troms og Finnmark

30. januar

Kl. 14.30 - 16.30

Alta - Scandic Hotel Meld deg på her, frist 23.01.2020
Vestfold og Telemark

27. eller 28. februar

Tidspunkt kommer senere

Tønsberg - Quality Hotel

(i forbindelse med KS-konferansen)

Meld deg på her, frist 20.02.2020
Trøndelag

4. mars

Kl. 17.00 - 18.30

Trondheim - Scandic Nidelven Hotell

(i forbindelse med Kommunekonferansen)

Meld deg på her, frist 26.02.2020
Møre og Romsdal Ikke fastsatt  ikke fastsatt Påmelding kommer
Agder Ikke fastsatt Ikke fastsatt Påmelding kommer
Viken Ikke fastsatt Ikke fastsatt Påmelding kommer
Innlandet Ikke fastsatt Ikke fastsatt Påmelding kommer
Nordland Ikke fastsatt Ikke fastsatt Påmelding kommer

 

Premie i millioner kroner Antall stemmer
0-2 1
2-4 2
4-7 3
7-12 4
12-18 5
18-25 6
25-35 7
35-60 8
60-90 9
90-125 10
125-200 11
over 200 12