To ansatte på sykehus

Yrkesskade-erstatning ved koronasmitte

Yrkesskadereglene i folketrygden er endret slik at ansatte som pådrar seg sykdommen covid-19 med alvorlige komplikasjoner på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter.

Det betyr at yrkesskadeforsikring i KLP nå også dekker yrkesskader som ansatte får som følge av covid-19.

Det er regjeringen som har bestemt at yrkesskadereglene nå endres, formelt sett ved å ta det inn i en forskrift til yrkesskadeloven.

Reglene trådte i kraft med virkning fra 1. mars.