Disse passer godt på offentlige bygg

Sju offentlige virksomheter og en driftstekniker får Fagprisen for god eiendomsforvaltning. De har gjort en stor innsats for å oppfylle kriteriene.

Visste du at...

KLP Skadeforsikring AS har nesten 3000 kunder i offentlig sektor og bedriftsmarkedet, og cirka 40 000 personmarkedskunder.

- Vi ser at når kommuner jobber systematisk med å ta vare på bygg, skjer det langt færre skader. Da er de på forskudd, og kan skape trygge bygg med god kvalitet i stedet for å halse etter og reparere. Det lønner seg økonomisk, og kommunene har som kjent mange gode formål å bruke sparte kostnader på, sier Tore Tenold, administrerende direktør i KLP Skadeforsikring.

...og vinnerne er:

De offentlige virksomhetene som har gjort seg fortjent til Fagprisen for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning 2018, er Tynset kommune, Giske kommune, Sigdal kommune, Lørenskog kommune, Eidsvoll kommune, Finnmark fylkeskommune og Larvik kirkelige fellesråd. I tillegg fikk en vaktmester fra Løten kommune en spesiell pris for utmerket jobb med IK-bygg (verktøy for internkontroll av norske bygg).

Årets priser ble delt ut av Tore Tenold på IK-Bygg-konferansen på Gardermoen.

Rask kommunikasjon

For å få Fagprisen må kommunen ha et politisk vedtak med mål og strategi for hvordan de skal ta godt vare på kommunale eiendommer. Det politiske vedtaket er viktig, fordi det viser at politikerne har sett og tatt sitt eieransvar.

En vinnerkommune må også aktivt bruke IK-bygg, et digitalt verktøy. IK-Bygg bidrar til rask og god kommunikasjon mellom eier, forvalter og bruker av et bygg. Da kan forvalter raskt komme opp med en handlingsplan når de ansatte avdekker feil og mangler. Et godt verktøy er også positivt for arbeidsmiljøet.

- Kommunenes sikkerhetsarbeid er jevnt over godt. Likevel skjer det dødsbranner i kommunale bygg i Norge. KLP har i mange år engasjert seg i sikkerhetsarbeid for å få ned risikoen for skader, og dermed også skape trygge lokalsamfunn, sier Tenold.

Årets driftstekniker 

Spesialprisen "Årets driftstekniker" gikk i år til Frank Engebakken i Løten kommune. Denne prisen går til en som har utmerket seg ved å gjøre en særdeles god jobb for å følge opp bygg som vedkommende har ansvar for.

Initiativtakerne til Fagprisen er Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS.