Duer flyr på en rosa himmel

Rentefond

Et rentefond er et fond som investerer i rentebærende verdipapirer som for eksempel obligasjoner og statsobligasjoner. 

Det betyr at fondet låner bort penger og mottar renteinntekter. Rentefond har normalt lavere risiko og avkastning enn aksjefond.