Duer flyr på en rosa himmel

Rentefond

Et rentefond er et fond som investerer i rentebærende verdipapirer som f.eks. obligasjoner og statsobligasjoner. 

Det betyr at fondet låner bort penger og mottar renteinntekter. Rentefond har normalt lavere risiko og avkastning enn aksjefond.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.