Har du vurdert rentefond?

Norges Bank har økt styringsrenten mye de siste to årene. Men får du glede av renteøkningen på sparepengene dine? Kanskje det er på tide å vurdere rentefond?

Slik virker et likviditetsfond

Det er egentlig ikke noe hokus pokus. Når sentralbanken setter renten opp, øker renten på alle lån også. Innskuddsrenten, altså renten du får på en sparekonto, holder derimot ikke alltid følge. Og det er også tilfellet nå. 

Likviditetsfond

Hva er et likviditetsfond?

Et likviditetsfond er i praksis et spleiselag der småsparere går sammen om å låne ut penger til f.eks. banker eller kommuner. Låntakerne betaler renter og avdrag, og dette utgjør avkastningen til fondet.

Fordeler med likviditetsfond:

  • Høyere rente enn bankinnskudd
  • Svært lav risiko
  • Kortere tidshorisont enn aksjefond

Styringsrenten er altså den renten vanlige banker får når de låner ut penger til Norges Bank. Et lån til Norges Bank regnes som helt risikofritt.

Renten andre låntakere må betale er høyere fordi det alltid er en liten risiko for at lånet ikke blir betalt. Denne risikoen får du betalt for når du har pengene dine i likviditetsfond. Det er fordi fondet er et spleiselag, bestående av mange sparere, som låner ut penger til f.eks. kommuner og banker. Derfor ligger renten i slike fond normalt sett over styringsrenten. Med dagens rentenivå er det en god del høyere enn den du får på sparekontoen din i banken.

Nysgjerrig på sparing i rentefond? Les mer her Intern lenke

Fra lav til høy rente

Våren 2020 satte Norges Bank styringsrenten ned til null prosent for å redusere de negative effektene av koronapandemien på norsk økonomi. Da hadde renten allerede vært lav siden 2011.

Siden høsten 2021 har det vært mange renteøkninger, og den siste tiden har renten økt raskere og mer enn tidligere for å prøve å bremse den generelle prisøkningen. Resultatet er at mange boligeiere aldri har hatt en rente så høy som nå, og mange kjenner det kniper i økonomien. De fleste antar at rentenivået skal holde seg oppe en god stund.

Risiko ved bankinnskudd vs. likviditetsfond

Mindre innskudd er helt sikre på en sparekonto fordi bankinnskudd er garantert av staten opp til to millioner kroner i hver bank, men dersom prisstigningen er høyere enn renten, blir i realiteten pengene mindre og mindre verdt.

Renten er vanligvis høyere i et likviditetsfond, og pengene blir derfor ikke i samme grad «spist opp» av prisstigningen. Også i et fond er risikoen svært lav. Eksempelvis har KLP Likviditet aldri hatt tap på utlån. Det i seg selv er ingen garanti for at det ikke kan komme utlånstap i framtiden, men det sier litt om risikobildet. Det er likevel viktig å være klar over at man ikke har noen statsgaranti når man sparer i fond.

På www.finansportalen.no kan man sammenligne de forskjellige bankenes renter.

Likviditetsfond

Hva er et likviditetsfond?

Et likviditetsfond er i praksis et spleiselag der småsparere går sammen om å låne ut penger til f.eks. banker eller kommuner. Låntakerne betaler renter og avdrag, og dette utgjør avkastningen til fondet.

Fordeler med likviditetsfond:

  • Høyere rente enn bankinnskudd
  • Svært lav risiko
  • Kortere tidshorisont enn aksjefond

Les gjerne også

Ann-Elisabeth Tunli Moe
Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Fondssparing for nybegynnere

31.01.24

Da vi spurte ansatte i kommune og helse- Norge om sparing og økonomi så vi to ting: De har god oversikt over egen økonomi og er ansvarlige sparere. Mange er også nysgjerrige på fondssparing og vil lære mer. Men er fondssparing for alle, og hvordan setter man i gang?

Penger_grønn_KLP

Hvorfor er kostnader viktig for valg av fond?

26.04.23

At det er viktig å velge fond med lave kostnader, er underkommunisert av fondsbransjen. Forvaltningshonorarene og andre kostnader du betaler for å spare i fond, "spiser" kontinuerlig av din avkastning. Det betyr at alt annet likt vokser pengene dine raskere i billige fond enn i dyre. Denne prisfordelen blir større desto lenger du sparer.

Generell ansvarsfraskrivelse

Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.